Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Thiên Sư Chung Quỳ [2009] Mỹ Lệ Truyền Thuyết 40 tập TM - TQ

Đạo diễn : Phan Văn Kiệt

Posted Image

Diễn viên :

Âu Dương Chấn Hoa vai Chung Quỳ
Lý Lập vai Vương Phú Khúc
Lưu Hoằng Vũ vai Liễu Hàm Yên


Phim được chia làm 5 phần:

Mỹ Lệ Chi Tội

Hoắc Tư Yến vai Tô Mỹ Nương
Phùng Thiệu Phong

Huyết Sắc Uyên Ương

Trương Gia Nghê

Thanh Xà Hữu Lệ

Tăng Bảo Nghi -Thanh Xà
Viên Văn Khang - Văn Hiên ( Pháp Hải chuyển thế )

Tuệ Kiếm Vấn Tình

Bồ Ba Giáp - Lữ Đồng Tân
Lưu Nhất Hàm - Mẫu Đơn Tiên Tử
Hùng Nãi Cẩn - Mai Khôi Tiên Tử

Nhân Ngư Si Luyến
Hứa Hoàn Hoan - Lý Ngư Tinh
Châu Nhất Vi - Triệu Chính Phong

Chung Quỳ Giá Muội
Lý Thanh - Đại Đại
Diêu Thiên Vũ - Chung Lê
Nghiêm Khoan - Đỗ BìnhChung Quỳ là vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa . Từ cổ chí kim , những câu chuyện giáng yêu trừ ma của Chung Quỳ rất nhiều người quen thuộc . Theo sử sách, Chung Quỳ là người thời Đường Minh Hoàng , cực kỳ thông minh . Đến khi lên kinh ứng thí , được chủ khảo xem là kỳ tài . Thế nhưng khi lên điện ứng thí , gian thần Lư Kỷ lại lấy tướng mạo xét người , Chung Quỳ vốn xấu xí , bị Lư Kỷ buông lời xúc xiểm , vì quá tức giận đã đâm đầu vào cột mà chết , chấn động triều đình . Ngọc Đế đã đứng ra chủ trì công đạo , phong cho Chung Quỳ làm vị thần phụ trách giáng yêu trừ ma chốn nhân gian.
Phim Thiên Sư Chung Quỳ thuật lại chuyện Chung Quỳ cùng huynh đệ kết nghĩa Liễu Hàm Yên , Vương Phú Khúc giáng yêu trừ ma chốn nhân gian , đề cao cái thiện , cùng những ân oán tình cừu chốn nhân gian . Phim dùng thủ pháp ma ảo để thể hiện mỹ lệ ái tình (Credit to Đienanh.net)


Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image


E40
http://www.megaupload.com/?d=2EYI3U7P
http://www.megaupload.com/?d=2HSPUBGB
http://www.megaupload.com/?d=7LXCIQJO
http://www.megaupload.com/?d=CMO3KRAH
http://www.megaupload.com/?d=RRDAHGSA
http://www.megaupload.com/?d=ZMMIC475

E39
http://www.megaupload.com/?d=D3VTAZUT
http://www.megaupload.com/?d=WLECLWSI
http://www.megaupload.com/?d=LBQHNGR0
http://www.megaupload.com/?d=WQ6T8SYS
http://www.megaupload.com/?d=DWIHOYII

E38
http://www.megaupload.com/?d=NNGZRX97
http://www.megaupload.com/?d=6XIQIHN2
http://www.megaupload.com/?d=30E40MHM
http://www.megaupload.com/?d=145QWU56

E37
http://www.megaupload.com/?d=BPOPMUTN
http://www.megaupload.com/?d=M42O3H8S
http://www.megaupload.com/?d=MDU6P140
http://www.megaupload.com/?d=VDDWC7J9
http://www.megaupload.com/?d=QENW0C35

E36
http://www.megaupload.com/?d=BU84PHR9
http://www.megaupload.com/?d=J9WPBWIW
http://www.megaupload.com/?d=L25GCI91
http://www.megaupload.com/?d=YWS7QVHM
http://www.megaupload.com/?d=ZXD5K7IX

E35
http://www.megaupload.com/?d=3KB9H5G7
http://www.megaupload.com/?d=3Y12W3VI
http://www.megaupload.com/?d=FQ2B8ML8
http://www.megaupload.com/?d=H5ARGNUE
http://www.megaupload.com/?d=W6TY7Y28

E34
http://www.megaupload.com/?d=68P3R9GY
http://www.megaupload.com/?d=EK70W1DG
http://www.megaupload.com/?d=F5PNWH58
http://www.megaupload.com/?d=KVUKNM08
http://www.megaupload.com/?d=UZLH85DF

E33
http://www.megaupload.com/?d=1CNTCTGE
http://www.megaupload.com/?d=7D2SP6B9
http://www.megaupload.com/?d=LOJEU7EK
http://www.megaupload.com/?d=MSDLD4BB
http://www.megaupload.com/?d=PJ2JK3NT
E32
http://www.megaupload.com/?d=51ZVZNGY
http://www.megaupload.com/?d=8VORRZ4Z
http://www.megaupload.com/?d=BJWKEW7I
http://www.megaupload.com/?d=N7ZEZ3HO
http://www.megaupload.com/?d=UBAIZTH0

E31
http://www.megaupload.com/?d=92BN0DBE
http://www.megaupload.com/?d=ARFV0IOJ
http://www.megaupload.com/?d=CAZTUJRV
http://www.megaupload.com/?d=TQ6AU554
http://www.megaupload.com/?d=Z004P55F

E30
http://www.megaupload.com/?d=BZV2QSOU
http://www.megaupload.com/?d=CAU0PTTU
http://www.megaupload.com/?d=G6OT4MTR
http://www.megaupload.com/?d=GDKIS4PM
http://www.megaupload.com/?d=X39TYC6J

E29
http://www.megaupload.com/?d=5N8759C5
http://www.megaupload.com/?d=QCLQNXCY
http://www.megaupload.com/?d=QGNUQIUP
http://www.megaupload.com/?d=XSFBULQA
http://www.megaupload.com/?d=ZT0AQDL6

E28
http://www.megaupload.com/?d=HINI3G7G
http://www.megaupload.com/?d=IMINN2Q0
http://www.megaupload.com/?d=KFCMN2MQ
http://www.megaupload.com/?d=L4TIMV7O
http://www.megaupload.com/?d=WB9SVG7M

E27
http://www.megaupload.com/?d=2KLGU9Z5
http://www.megaupload.com/?d=HD669Y9I
http://www.megaupload.com/?d=I82YR176
http://www.megaupload.com/?d=PQBUOOPY
http://www.megaupload.com/?d=ZKYBJXYV

E26
http://www.megaupload.com/?d=DCXMFSX0
http://www.megaupload.com/?d=8TWYY84F
http://www.megaupload.com/?d=B4GR1Q3D
http://www.megaupload.com/?d=CZOEC4AI
http://www.megaupload.com/?d=VCYZ3PGY

E25
http://www.megaupload.com/?d=513Z01PD
http://www.megaupload.com/?d=5DGRT1FC
http://www.megaupload.com/?d=7RJ1WCRD
http://www.megaupload.com/?d=C7DM2NVJ
http://www.megaupload.com/?d=IWAD5XFR

E24
http://www.megaupload.com/?d=J0XCAPR5
http://www.megaupload.com/?d=JBFB5O1R
http://www.megaupload.com/?d=JIPJ8WZN
http://www.megaupload.com/?d=LM0A88GG
http://www.megaupload.com/?d=XVYX5MTO

E23
http://www.megaupload.com/?d=QKH51E4G
http://www.megaupload.com/?d=JA9LTKE6
http://www.megaupload.com/?d=17IVNV0G
http://www.megaupload.com/?d=7UO9983O
http://www.megaupload.com/?d=LPAZ9BQU

E22
http://www.megaupload.com/?d=8TI6K0FY
http://www.megaupload.com/?d=AA0NJ2O3
http://www.megaupload.com/?d=PX76RDR6
http://www.megaupload.com/?d=SO4HO94K
http://www.megaupload.com/?d=3NMSE21F

E21
http://www.megaupload.com/?d=88VTO8FY
http://www.megaupload.com/?d=EX7VP944
http://www.megaupload.com/?d=OX809CBZ
http://www.megaupload.com/?d=P6TXWRHO
http://www.megaupload.com/?d=TAGPXLC1

e20
http://www.megaupload.com/?d=K6PZA7LU
http://www.megaupload.com/?d=HA7BHIA7
http://www.megaupload.com/?d=0SSKU0TE
http://www.megaupload.com/?d=POGOSXTY
http://www.megaupload.com/?d=8HB2FQ2J

e19
http://www.megaupload.com/?d=24EP5CBL
http://www.megaupload.com/?d=H3KO5NUD
http://www.megaupload.com/?d=J52EDNBV
http://www.megaupload.com/?d=L482JIA3
http://www.megaupload.com/?d=VCRJK2W7

E18
http://www.megaupload.com/?d=BG24JSLT
http://www.megaupload.com/?d=GYA29FOB
http://www.megaupload.com/?d=R8D9XO0W
http://www.megaupload.com/?d=Y26HF1LD
http://www.megaupload.com/?d=YV14UU3M

E17
http://www.megaupload.com/?d=56AT9K0K
http://www.megaupload.com/?d=65KYS21V
http://www.megaupload.com/?d=H02HMOUM
http://www.megaupload.com/?d=LSMUOG9Y
http://www.megaupload.com/?d=SCEOSKNW

E16
http://www.megaupload.com/?d=4TDK4DU0
http://www.megaupload.com/?d=8QG6TGRP
http://www.megaupload.com/?d=O9T2P59S
http://www.megaupload.com/?d=PBX64U3R
http://www.megaupload.com/?d=V4UH5YFO

e15
http://www.megaupload.com/?d=0GLBXL4A
http://www.megaupload.com/?d=4PADKQLB
http://www.megaupload.com/?d=5J1CLRHA
http://www.megaupload.com/?d=EWN23R6B
http://www.megaupload.com/?d=NM93L4D5

E14
http://www.megaupload.com/?d=QP8Z66U0
http://www.megaupload.com/?d=TH67L0R9
http://www.megaupload.com/?d=WBTZ9FOQ
http://www.megaupload.com/?d=WD1S60QF
http://www.megaupload.com/?d=XX90IMIH

E13
http://www.megaupload.com/?d=YAY2YKO7
http://www.megaupload.com/?d=MY43KJ14
http://www.megaupload.com/?d=7O3TVY30
http://www.megaupload.com/?d=S0JB5O1U
http://www.megaupload.com/?d=G35EQL0M

e12
http://www.megaupload.com/?d=560PJF76
http://www.megaupload.com/?d=AZGMREGL
http://www.megaupload.com/?d=CC1NMKNB
http://www.megaupload.com/?d=IXIOQF1D
http://www.megaupload.com/?d=UUAG1QP7

E11
http://www.megaupload.com/?d=3QOWOSVB
http://www.megaupload.com/?d=LX84YCR8
http://www.megaupload.com/?d=QJL7H0W4
http://www.megaupload.com/?d=TDZVWJKY
http://www.megaupload.com/?d=JQ6DR835

E10
http://www.megaupload.com/?d=5EU5Y2Q0
http://www.megaupload.com/?d=DF9J9HR6
http://www.megaupload.com/?d=WKFKQR60
http://www.megaupload.com/?d=WV01CIC4
http://www.megaupload.com/?d=XREZ4136

E9
http://www.megaupload.com/?d=96V5P79C
http://www.megaupload.com/?d=C6EMQU8R
http://www.megaupload.com/?d=MVQNGI1D
http://www.megaupload.com/?d=PMDS4KG0
http://www.megaupload.com/?d=VPE74NW9

E8
http://www.megaupload.com/?d=36WXRXR9
http://www.megaupload.com/?d=39LJ9O8F
http://www.megaupload.com/?d=91FMEKIN
http://www.megaupload.com/?d=FP9PHP5J
http://www.megaupload.com/?d=L372OFLK

E7
http://www.megaupload.com/?d=85UWTYK7
http://www.megaupload.com/?d=KZPHWZY5
http://www.megaupload.com/?d=M7HKNIWE
http://www.megaupload.com/?d=UFL28AUZ
http://www.megaupload.com/?d=YRUMQKJO

E6
http://www.megaupload.com/?d=4G2JZ016
http://www.megaupload.com/?d=5JNN8QZD
http://www.megaupload.com/?d=D0Z38P6S
http://www.megaupload.com/?d=D9MIB64P
http://www.megaupload.com/?d=S1868DNG

E5
http://www.megaupload.com/?d=6W84C9E0
http://www.megaupload.com/?d=V0V3Q092
http://www.megaupload.com/?d=WLPDN9MI
http://www.megaupload.com/?d=I61VAAHN
http://www.megaupload.com/?d=UN7VQ97F

E4
http://www.megaupload.com/?d=2JQ585DF
http://www.megaupload.com/?d=23JV7UIC
http://www.megaupload.com/?d=57KU8XWF
http://www.megaupload.com/?d=IFU47XKJ
http://www.megaupload.com/?d=XBITG1QY

E3
http://www.megaupload.com/?d=6EW6BEDE
http://www.megaupload.com/?d=C3L1LPRV
http://www.megaupload.com/?d=FEKSYOZ0
http://www.megaupload.com/?d=KEE2JDDY
http://www.megaupload.com/?d=QDP5HOA3

E2
http://www.megaupload.com/?d=E6OFNUQ4
http://www.megaupload.com/?d=BH1B5VR0
http://www.megaupload.com/?d=DNK4FH60
http://www.megaupload.com/?d=JT5BAB4Z
http://www.megaupload.com/?d=UB1JPT3H


E1
http://www.megaupload.com/?d=1UU9G1OS
http://www.megaupload.com/?d=3QSMK5I0
http://www.megaupload.com/?d=AH44E8SP
http://www.megaupload.com/?d=L834NACE
http://www.megaupload.com/?d=QQDRSE7E


http://phimnhacviet.net/index.php?/topic/2296-thien-s%C6%B0-chung-qu%E1%BB%B32009-m%E1%BB%B9-l%E1%BB%87-truy%E1%BB%81n-thuy%E1%BA%BFt-40-t%E1%BA%ADp-tm/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét