Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Màu Của Tình Yêu (31/31 Episodes)Bộ phim là câu chuyện về những cuộc tình của giới trẻ với bối cảnh đẹp tại TP.HCM, Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Dàn diễn viên chính hầu hết là các gương mặt trẻ: diễn viên Lê Khánh, ca sĩ Minh Thuận, Thiên Vương, Khổng Tú Quỳnh, Lương Bích Hữu, Lưu Minh Tuấn...Tập 31
http://www.megaupload.com/?d=NZVBZPET
http://www.megaupload.com/?d=3E916G09
http://www.megaupload.com/?d=89IE2677
http://www.megaupload.com/?d=Q0F4FJDR
http://www.megaupload.com/?d=76M0LN7U

Tập 30
http://www.megaupload.com/?d=DJNSOU7L
http://www.megaupload.com/?d=YLLIEF51
http://www.megaupload.com/?d=B13ALIEQ
http://www.megaupload.com/?d=TTQYUG5X
http://www.megaupload.com/?d=7C9DHZIG

Tập 29
http://www.megaupload.com/?d=3N3HF476
http://www.megaupload.com/?d=JOXBMI59
http://www.megaupload.com/?d=7ORBANAC
http://www.megaupload.com/?d=WRYLENW2
http://www.megaupload.com/?d=60A5TBWK

Tập 28
http://www.megaupload.com/?d=6IF4SIE1
http://www.megaupload.com/?d=OOQ9NDSX
http://www.megaupload.com/?d=CD4FW73M
http://www.megaupload.com/?d=KRPO2F85
http://www.megaupload.com/?d=0MTW6UFP

Tập 27
http://www.megaupload.com/?d=LIJ1I1OC
http://www.megaupload.com/?d=WHFC012O
http://www.megaupload.com/?d=ZXVAOD3E
http://www.megaupload.com/?d=5GRIM4Z3
http://www.megaupload.com/?d=UWROSIJF

Tập 26
http://www.megaupload.com/?d=R3ZTD3WE
http://www.megaupload.com/?d=8Z71UQUW
http://www.megaupload.com/?d=AFZ57VIU
http://www.megaupload.com/?d=3YEG9N1K
http://www.megaupload.com/?d=ULLYFQ5N

Tập 25
http://www.megaupload.com/?d=7EP4Z3DP
http://www.megaupload.com/?d=I0CUV3U1
http://www.megaupload.com/?d=FRAI8K3J
http://www.megaupload.com/?d=VF3B0R1Q
http://www.megaupload.com/?d=R6T30J6I

Tập 24
http://www.megaupload.com/?d=SHTZNOTC
http://www.megaupload.com/?d=RXTUOECE
http://www.megaupload.com/?d=LIMCYMKJ
http://www.megaupload.com/?d=KV5S3ANU
http://www.megaupload.com/?d=HQ6F0ZMA

Tập 23
http://www.megaupload.com/?d=3L9831DI
http://www.megaupload.com/?d=EGMSU61C
http://www.megaupload.com/?d=UNE4AHSS
http://www.megaupload.com/?d=XGGMTM4V
http://www.megaupload.com/?d=1PDC7VGX

Tập 22
http://www.megaupload.com/?d=FAX0Y5S2
http://www.megaupload.com/?d=TQE2TTC4
http://www.megaupload.com/?d=U80FJVBC
http://www.megaupload.com/?d=ATQME671
http://www.megaupload.com/?d=KGE7R7GK

Tập 21
http://www.megaupload.com/?d=6X9CAGF0
http://www.megaupload.com/?d=OUOAY2GH
http://www.megaupload.com/?d=1BPUG5QO
http://www.megaupload.com/?d=JJZFW1IV
http://www.megaupload.com/?d=AUD5TWAO

Tập 20
http://www.megaupload.com/?d=KE8LX557
http://www.megaupload.com/?d=YYC7UBK5
http://www.megaupload.com/?d=F5IABL7W
http://www.megaupload.com/?d=VASDPEIE
http://www.megaupload.com/?d=J60FTT3H

Tập 19
http://www.megaupload.com/?d=AO1PILS1
http://www.megaupload.com/?d=EN1AK2WV
http://www.megaupload.com/?d=65XH025I
http://www.megaupload.com/?d=67W3J1HG
http://www.megaupload.com/?d=TQO2RMF1

Tập 18
http://www.megaupload.com/?d=VTJ580BK
http://www.megaupload.com/?d=8W0RP6DI
http://www.megaupload.com/?d=2PXFLSXR
http://www.megaupload.com/?d=46KQMKN9
http://www.megaupload.com/?d=P1TCCABC

Tập 17
http://www.megaupload.com/?d=AWAEQO43
http://www.megaupload.com/?d=0SR1TKCA
http://www.megaupload.com/?d=F1SF0IIG
http://www.megaupload.com/?d=KA04EVG4
http://www.megaupload.com/?d=JQ2C0M2R

Tập 16
http://www.megaupload.com/?d=VHX906TP
http://www.megaupload.com/?d=932X2RQB
http://www.megaupload.com/?d=PPNTAPW4
http://www.megaupload.com/?d=AX2W9JG2
http://www.megaupload.com/?d=F10S8DOR

Tập 15
http://www.megaupload.com/?d=XBE7PIMZ
http://www.megaupload.com/?d=GN0RFE5K
http://www.megaupload.com/?d=ZU6YAT64
http://www.megaupload.com/?d=0V2PJYQ2
http://www.megaupload.com/?d=T35MAQKM

Tập 14
http://www.megaupload.com/?d=CVJ1O9KL
http://www.megaupload.com/?d=WEXWB8U7
http://www.megaupload.com/?d=50QRP5Q8
http://www.megaupload.com/?d=PKX9QOYE
http://www.megaupload.com/?d=6E2RQ3O2

Tập 13
http://www.megaupload.com/?d=HWL9D6UX
http://www.megaupload.com/?d=RSQ7KEP9
http://www.megaupload.com/?d=2MEE7FMU
http://www.megaupload.com/?d=M7KN1AFD
http://www.megaupload.com/?d=JEE9ULCV

Tập 12
http://www.megaupload.com/?d=1VA3ZGT3
http://www.megaupload.com/?d=YBOH9XSS
http://www.megaupload.com/?d=CJ7MRRFC
http://www.megaupload.com/?d=QKVVIOSR
http://www.megaupload.com/?d=E605ZIT6

Tập 11
http://www.megaupload.com/?d=1W1NG5YQ
http://www.megaupload.com/?d=IJE5HIOR
http://www.megaupload.com/?d=3J8CHZ3U
http://www.megaupload.com/?d=3IMVEGQN
http://www.megaupload.com/?d=ZJ6I79MF

Tập 10
http://www.megaupload.com/?d=XHWM97FX
http://www.megaupload.com/?d=FON7B5GJ
http://www.megaupload.com/?d=70NSJE26
http://www.megaupload.com/?d=061LY91J
http://www.megaupload.com/?d=V0B4K9SA

Tập 9
http://www.megaupload.com/?d=EI99ZUQY
http://www.megaupload.com/?d=4URDVX6I
http://www.megaupload.com/?d=AD7POO5D
http://www.megaupload.com/?d=07QUFCRN
http://www.megaupload.com/?d=ONNDSQG7

Tập 8
http://www.megaupload.com/?d=85VKYLSU
http://www.megaupload.com/?d=HG4IP77A
http://www.megaupload.com/?d=XQBUHKSR
http://www.megaupload.com/?d=T8HSXQLU
http://www.megaupload.com/?d=QWB0XBOX

Tập 7
http://www.megaupload.com/?d=I170JQQW
http://www.megaupload.com/?d=LWA6B517
http://www.megaupload.com/?d=QQSQW4OZ
http://www.megaupload.com/?d=AMT2A8KE
http://www.megaupload.com/?d=HXWGW3H6

Tập 6
http://www.megaupload.com/?d=98N469Z8
http://www.megaupload.com/?d=5ZGWYSSC
http://www.megaupload.com/?d=QRVKWXR4
http://www.megaupload.com/?d=5WHGA16D
http://www.megaupload.com/?d=ZHQNIOD0

Tập 5
http://www.megaupload.com/?d=1MY9SJTV
http://www.megaupload.com/?d=7FLS0T1M
http://www.megaupload.com/?d=QC3VR8GA
http://www.megaupload.com/?d=E9OJKCN5
http://www.megaupload.com/?d=GMB7TL13

Tập 4
http://www.megaupload.com/?d=T14YML2N
http://www.megaupload.com/?d=P5R9GPMZ
http://www.megaupload.com/?d=LRHZQKZH
http://www.megaupload.com/?d=7QD27J3F
http://www.megaupload.com/?d=4IH7EJ2A

Tập 3
http://www.megaupload.com/?d=366Q6MW3
http://www.megaupload.com/?d=VROUERJO
http://www.megaupload.com/?d=DW03MTW6
http://www.megaupload.com/?d=CI3FTVHM
http://www.megaupload.com/?d=G8IEV62B

Tập 2
http://www.megaupload.com/?d=ZLN4RZPO
http://www.megaupload.com/?d=XV8ERDK0
http://www.megaupload.com/?d=SZ1B2R0Y
http://www.megaupload.com/?d=DNSD2ZGK
http://www.megaupload.com/?d=OIKM0O04

Tập 1
http://www.megaupload.com/?d=TGGKN9FR
http://www.megaupload.com/?d=68U0DLU9
http://www.megaupload.com/?d=ACDAK4WN
http://www.megaupload.com/?d=E1JSAW2V
http://www.megaupload.com/?d=YIEVK2NN

http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=347424

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét