Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

Thâu Thiên Hoán Nhật 1993 ( 26 tập - Thuyết Minh )

Posted ImagePosted Image

Lưu Đức Hoa, Lương Gia Huy, Lý Uyển Hoa, Chung Lệ Đề, Trần Bách Tường


http://www.megaupload.com/?d=NC7NCQYX ThauThienHoanNhat_01.001
http://www.megaupload.com/?d=424ON9KZ ThauThienHoanNhat_01.002
http://www.megaupload.com/?d=9BI7VETD ThauThienHoanNhat_01.003
http://www.megaupload.com/?d=ZJ05TJ4A ThauThienHoanNhat_01.004
http://www.megaupload.com/?d=BXDBYUW2 ThauThienHoanNhat_02.001
http://www.megaupload.com/?d=T7PXU70Z ThauThienHoanNhat_02.002
http://www.megaupload.com/?d=AQCUP11V ThauThienHoanNhat_02.003
http://www.megaupload.com/?d=X7BXE2U4 ThauThienHoanNhat_02.004
http://www.megaupload.com/?d=N5OCX94L ThauThienHoanNhat_03.001
http://www.megaupload.com/?d=2FW6Q87C ThauThienHoanNhat_03.002
http://www.megaupload.com/?d=NRKPZNFE ThauThienHoanNhat_03.003
http://www.megaupload.com/?d=EFEESGEZ ThauThienHoanNhat_03.004
http://www.megaupload.com/?d=ZXRFPF80 ThauThienHoanNhat_04.001
http://www.megaupload.com/?d=SA2FLPGF ThauThienHoanNhat_04.002
http://www.megaupload.com/?d=U8DD9TLB ThauThienHoanNhat_04.003
http://www.megaupload.com/?d=RES08G5J ThauThienHoanNhat_04.004
http://www.megaupload.com/?d=PA5RG6Q5 ThauThienHoanNhat_05.001
http://www.megaupload.com/?d=T8M6TYPU ThauThienHoanNhat_05.002
http://www.megaupload.com/?d=O2NVLJ2K ThauThienHoanNhat_05.003
http://www.megaupload.com/?d=B86HGXGZ ThauThienHoanNhat_05.004
http://www.megaupload.com/?d=IEAU1RW4 ThauThienHoanNhat_06.001
http://www.megaupload.com/?d=380DJ4M8 ThauThienHoanNhat_06.002
http://www.megaupload.com/?d=ZTF80N3S ThauThienHoanNhat_06.003
http://www.megaupload.com/?d=ZDSRG7N5 ThauThienHoanNhat_06.004
http://www.megaupload.com/?d=D42XAFW1 ThauThienHoanNhat_07.001
http://www.megaupload.com/?d=6IXPRDX0 ThauThienHoanNhat_07.002
http://www.megaupload.com/?d=6LJ9IJBE ThauThienHoanNhat_07.003
http://www.megaupload.com/?d=21YZG07L ThauThienHoanNhat_07.004
http://www.megaupload.com/?d=8KXSG7UE ThauThienHoanNhat_08.001
http://www.megaupload.com/?d=VL5SC1C3 ThauThienHoanNhat_08.002
http://www.megaupload.com/?d=CXR76YSU ThauThienHoanNhat_08.003
http://www.megaupload.com/?d=V4NPCAVW ThauThienHoanNhat_08.004
http://www.megaupload.com/?d=FPQ88POL ThauThienHoanNhat_09.001
http://www.megaupload.com/?d=HDHD17CI ThauThienHoanNhat_09.002
http://www.megaupload.com/?d=IX2GN8BQ ThauThienHoanNhat_09.003
http://www.megaupload.com/?d=GKZKGIKU ThauThienHoanNhat_09.004
http://www.megaupload.com/?d=CZFI64HQ ThauThienHoanNhat_10.001
http://www.megaupload.com/?d=A2ML4YPH ThauThienHoanNhat_10.002
http://www.megaupload.com/?d=HTII5FMR ThauThienHoanNhat_10.003
http://www.megaupload.com/?d=O1X8HLV3 ThauThienHoanNhat_10.004
http://www.megaupload.com/?d=OC9GQOU2 ThauThienHoanNhat_11.001
http://www.megaupload.com/?d=J19TCEMY ThauThienHoanNhat_11.002
http://www.megaupload.com/?d=MXHHI99D ThauThienHoanNhat_11.003
http://www.megaupload.com/?d=R49LH0CY ThauThienHoanNhat_11.004
http://www.megaupload.com/?d=ROX3R3PD ThauThienHoanNhat_12.001
http://www.megaupload.com/?d=32Z6NKCY ThauThienHoanNhat_12.002
http://www.megaupload.com/?d=9VRSCA8N ThauThienHoanNhat_12.003
http://www.megaupload.com/?d=ZDFC9UKF ThauThienHoanNhat_12.004
http://www.megaupload.com/?d=QSDGQCC8 ThauThienHoanNhat_13.001
http://www.megaupload.com/?d=CX1CJQ0U ThauThienHoanNhat_13.002
http://www.megaupload.com/?d=MV4ZWVA0 ThauThienHoanNhat_13.003
http://www.megaupload.com/?d=OASAOG2E ThauThienHoanNhat_13.004
http://www.megaupload.com/?d=89KNJRZ7 ThauThienHoanNhat_14.001
http://www.megaupload.com/?d=DC8YUBA1 ThauThienHoanNhat_14.002
http://www.megaupload.com/?d=ERBQ3G4I ThauThienHoanNhat_14.003
http://www.megaupload.com/?d=HUB3BCQX ThauThienHoanNhat_14.004
http://www.megaupload.com/?d=4ON7ZPXF ThauThienHoanNhat_15.001
http://www.megaupload.com/?d=N5OR9WTL ThauThienHoanNhat_15.002
http://www.megaupload.com/?d=Q15QZNNL ThauThienHoanNhat_15.003
http://www.megaupload.com/?d=K6SAIZ9P ThauThienHoanNhat_15.004
http://www.megaupload.com/?d=GZ1BTYXM ThauThienHoanNhat_16.001
http://www.megaupload.com/?d=BUPBINT4 ThauThienHoanNhat_16.002
http://www.megaupload.com/?d=D61JH7VN ThauThienHoanNhat_16.003
http://www.megaupload.com/?d=78JMTP7E ThauThienHoanNhat_16.004
http://www.megaupload.com/?d=08WF0CCI ThauThienHoanNhat_17.001
http://www.megaupload.com/?d=RJEUO799 ThauThienHoanNhat_17.002
http://www.megaupload.com/?d=HA3RA4US ThauThienHoanNhat_17.003
http://www.megaupload.com/?d=WR46NTLA ThauThienHoanNhat_17.004
http://www.megaupload.com/?d=ROPPBAW8 ThauThienHoanNhat_18.001
http://www.megaupload.com/?d=1QYHQGC8 ThauThienHoanNhat_18.002
http://www.megaupload.com/?d=AUP7D4ZX ThauThienHoanNhat_18.003
http://www.megaupload.com/?d=F1HIEFTP ThauThienHoanNhat_18.004
http://www.megaupload.com/?d=8OXBOQA0 ThauThienHoanNhat_19.001
http://www.megaupload.com/?d=4Z1U7AJG ThauThienHoanNhat_19.002
http://www.megaupload.com/?d=KJFHYLFA ThauThienHoanNhat_19.003
http://www.megaupload.com/?d=37MPLXJI ThauThienHoanNhat_19.004
http://www.megaupload.com/?d=W3LII1CG ThauThienHoanNhat_20.001
http://www.megaupload.com/?d=31KK5X43 ThauThienHoanNhat_20.002
http://www.megaupload.com/?d=O2AT2I12 ThauThienHoanNhat_20.003
http://www.megaupload.com/?d=JM365L2S ThauThienHoanNhat_20.004
http://www.megaupload.com/?d=KQ99RMPK ThauThienHoanNhat_21.001
http://www.megaupload.com/?d=NSTOEH1X ThauThienHoanNhat_21.002
http://www.megaupload.com/?d=ZWHQWWOW ThauThienHoanNhat_21.003
http://www.megaupload.com/?d=4HG3FACV ThauThienHoanNhat_21.004
http://www.megaupload.com/?d=L53D4X27 ThauThienHoanNhat_22.001
http://www.megaupload.com/?d=OQF9LC70 ThauThienHoanNhat_22.002
http://www.megaupload.com/?d=NRHKMH3B ThauThienHoanNhat_22.003
http://www.megaupload.com/?d=KV34NMMG ThauThienHoanNhat_22.004
http://www.megaupload.com/?d=XDQRL7NK ThauThienHoanNhat_23.001
http://www.megaupload.com/?d=FSR1M83B ThauThienHoanNhat_23.002
http://www.megaupload.com/?d=9UDJKM90 ThauThienHoanNhat_23.003
http://www.megaupload.com/?d=M8BF6OQ7 ThauThienHoanNhat_23.004
http://www.megaupload.com/?d=5GWCPF2M ThauThienHoanNhat_24.001
http://www.megaupload.com/?d=PDVSOFPK ThauThienHoanNhat_24.002
http://www.megaupload.com/?d=5IT089TT ThauThienHoanNhat_24.003
http://www.megaupload.com/?d=1A4N9EMB ThauThienHoanNhat_24.004
http://www.megaupload.com/?d=WQIFK6VW ThauThienHoanNhat_25.001
http://www.megaupload.com/?d=89K4EV19 ThauThienHoanNhat_25.002
http://www.megaupload.com/?d=WIY0NFF2 ThauThienHoanNhat_25.003
http://www.megaupload.com/?d=7FHRAMXN ThauThienHoanNhat_25.004
http://www.megaupload.com/?d=Q8IGXC0Y ThauThienHoanNhat_26.001
http://www.megaupload.com/?d=1VXSI3NV ThauThienHoanNhat_26.002
http://www.megaupload.com/?d=FFEU8C61 ThauThienHoanNhat_26..003
http://www.megaupload.com/?d=Q81UNK6S ThauThienHoanNhat_26.004


END

http://phimnhacviet.net/index.php?/topic/7560-thau-thien-hoan-nh%E1%BA%ADt-1993-26-t%E1%BA%ADp-thuy%E1%BA%BFt-minh/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét