Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

Vua Mạo Hiểm 2002 ( 40/40 - thuyết minh )

Posted ImagePosted Image

Số tập: 40 tập

Diễn viên:

Ngô Kỳ Long
Dương Quang
Vu Ba
Trần Hồng Liệt
Tôn Bảo Quang
Lư Tinh Vũ
Giả Kiến Xương
Cốc Dương

Tóm tắt nội dung:

Tôn Sư Trưởng quân phiệt khai quật cổ mộ Thanh Triều, phát hiện trong mật thất một quan tài đá. Cô gái nằm trong đó mặc đồ kim sa ngọc y, khuôn mặt tươi tỉnh như còn sống. Nhà khảo cổ Tang Thu Vũ lấy miếng ngọc từ trong miệng cô gái ra, cô gái lập tức biến mất. Tôn Sư Trưởng cướp lấy ngọc y và miếng ngọc bỏ đi. Di thần giữ mộ của Thanh triều là Mộc Thiên Ân dẫn theo đồ đệ Vệ Tư Lý đuổi theo, một câu chuyện về vua mạo hiểm Vệ Tư Lý bắt đầu mở ra.

Vợ chưa cưới của Tang Thu Vũ là Bạch Tố - con gái của Bạch Lão Đại và người phụ nữ nằm trong ngôi mộ chính là mẹ cô. Bạch Kỳ Vệ - anh của Bạch Tố và gia đình cùng hiệp sức với Tang Thu Vũ quyết tìm lại miếng ngọc và ngọc y. Vệ Tư Lý lại nhận định Bạch gia và Tang Thu Vũ cấu kết phá hoại di thể hoàng thất Thanh triều, tội không thể tha. Đôi bên bắt đầu triển khai cuộc chiến sinh tử.

Vệ Tư Lý tình cờ gặp gỡ Bạch Tố trong một cuộc điều tra, mới biết được nàng là con gái kẻ thù của sư phụ mình. Lòng Vệ Tư Lý thập phần đau khổ. May nhờ huynh đệ Nguyên Chấn Hiệp, Tề Bạch, Trường Thanh trong Nguyên Thúc đại viện giúp đỡ, từng bước phát hiện Tang Thu Vũ và Tôn Sư Trưởng thông đồng với nhau.
http://www.megaupload.com/?d=1QKWSEYX vua mao hiem 1.mkv
http://www.megaupload.com/?d=ADEEAGYE vua mao hiem 2.mkv
http://www.megaupload.com/?d=VIUZE29O vua mao hiem 3.mkv
http://www.megaupload.com/?d=EPC1HLU1 vua mao hiem 4.mkv
http://www.megaupload.com/?d=3L3KMZFL vua mao hiem 5.mkv
http://www.megaupload.com/?d=2FTM0BPB vua mao hiem 6.mkv
http://www.megaupload.com/?d=EWEWN7F9 vua mao hiem 7.mkv
http://www.megaupload.com/?d=GLV8IE1L vua mao hiem 8.mkv
http://www.megaupload.com/?d=72E4UDD9 vua mao hiem 9.mkv
http://www.megaupload.com/?d=EBAI0NIJ vua mao hiem 10.mkv
http://www.megaupload.com/?d=XU85RNJP vua mao hiem 11.mkv
http://www.megaupload.com/?d=CB9RQLEK vua mao hiem 12.mkv
http://www.megaupload.com/?d=EWTGVFP6 vua mao hiem 13.mkv
http://www.megaupload.com/?d=58GAVQ9U vua mao hiem 14.mkv
http://www.megaupload.com/?d=PAZJEVBE vua mao hiem 15.mkv
http://www.megaupload.com/?d=DSVYFTZF vua mao hiem 16.mkv
http://www.megaupload.com/?d=4UUXWA1I vua mao hiem 17.mkv
http://www.megaupload.com/?d=U4SYGEGS vua mao hiem 18.mkv
http://www.megaupload.com/?d=RGXJ0UNZ vua mao hiem 19.mkv
http://www.megaupload.com/?d=CMC5GIES vua mao hiem 20.mkv
http://www.megaupload.com/?d=33SDW46D vua mao hiem 21.mkv
http://www.megaupload.com/?d=WXYB5394 vua mao hiem 22.mkv
http://www.megaupload.com/?d=28VSNA4B vua mao hiem 23.mkv
http://www.megaupload.com/?d=I0KP18HK vua mao hiem 24.mkv
http://www.megaupload.com/?d=VOOPSH4H vua mao hiem 25.mkv
http://www.megaupload.com/?d=38CV0GIQ vua mao hiem 26.mkv
http://www.megaupload.com/?d=6JXB1FOS vua mao hiem 27.mkv
http://www.megaupload.com/?d=6JXB1FOS vua mao hiem 27.mkv
http://www.megaupload.com/?d=9QZLLLDQ vua mao hiem 28.mkv
http://www.megaupload.com/?d=D5TWG5LK vua mao hiem 29.mkv
http://www.megaupload.com/?d=XNHICJHA vua mao hiem 30.mkv
http://www.megaupload.com/?d=O8FLZFM1 vua mao hiem 31.mkv
http://www.megaupload.com/?d=E9YU1TTG vua mao hiem 32.mkv
http://www.megaupload.com/?d=OXLOED5U vua mao hiem 33.mkv
http://www.megaupload.com/?d=E697TA41 vua mao hiem 34.mkv
http://www.megaupload.com/?d=TT7I81Y0 vua mao hiem 35.mkv
http://www.megaupload.com/?d=2TIZNZXG vua mao hiem 36.mkv
http://www.megaupload.com/?d=AWQ0ECAQ vua mao hiem 37.mkv
http://www.megaupload.com/?d=DDNS858I vua mao hiem 38.mkv
http://www.megaupload.com/?d=FNIDUG5R vua mao hiem 39.mkv
http://www.megaupload.com/?d=5PYBHVLD vua mao hiem 40end.mkvhttp://phimnhacviet.net/index.php?/topic/7558-vua-m%E1%BA%A1o-hi%E1%BB%83m-2002-4040-thuy%E1%BA%BFt-minh/ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét