Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

Hiệp Khách Hành - Kim Dung (TVB 1984 và TQ 2002) Kiếm hiệp - link Mediafire


Hiệp khách hành

Nguyên tác: Kim Dung
Quốc gia: Hồng Kông
Thể loại: Kiếm Hiệp
Năm phát hành: 1984 - 2002
Số tập:
Bản năm 1984 20 tập
Bản năm 2002 15DVD thuyết minh Việt
Dạng phim: DVDrip

Diễn viên:
(Bản 1984)
Lương Triều Vỹ - Thạch Trung Ngọc/Thạch Phá Thiên ( Thạch Trung Kiên )
Đặng Tụy Văn - Đinh Đang Trương Dực - Bối Hải Thạch Diệp Thiên Hành - Nghịch Thiên Hành

(Bản 2002)
Đang cập nhật...

Download:

Bản Năm 1984 http://mega.1280.com/file/AM75PE2GWT/
http://mega.1280.com/file/ACXAKJR6KX/
http://mega.1280.com/file/NV8BZY65O0/
http://mega.1280.com/file/KJZ0L1MJDV/
http://mega.1280.com/file/F588RM5XBS/
http://mega.1280.com/file/DYM04ARXTZ/
http://mega.1280.com/file/PNUF4B1SRE/
http://mega.1280.com/file/URULN3NHXH/
http://mega.1280.com/file/PIEXVCKRXY/
http://mega.1280.com/file/TDQRQNKI4K/
http://mega.1280.com/file/E4P8W0PC9S/
http://mega.1280.com/file/RJ3RS7DYGP/
http://mega.1280.com/file/48IHNMV5TX/
http://mega.1280.com/file/0KXQGG63M3/
http://mega.1280.com/file/8VF2GXMSUB/
http://mega.1280.com/file/FUPA6L4O5N/
http://mega.1280.com/file/U3MSBVC97O/
http://mega.1280.com/file/5X715Z997R/
http://mega.1280.com/file/LR3PP532BW/
http://mega.1280.com/file/FBXBSMAUJS/
http://mega.1280.com/file/JH4Z3L62OE/
http://mega.1280.com/file/Z0TJGQZG64/
http://mega.1280.com/file/JIUN121QML/
http://mega.1280.com/file/B9PIQH9EHA/
http://mega.1280.com/file/G5AI5I1O6O/
http://mega.1280.com/file/EILZ97BAFN/
http://mega.1280.com/file/70COZPIGSX/
http://mega.1280.com/file/VSOC0K9PSQ/
http://mega.1280.com/file/ZZ63ANINHN/
http://mega.1280.com/file/J797L2MP3V/
http://mega.1280.com/file/GFQBF8KAKY/
http://mega.1280.com/file/I8HSSONKS8/
http://mega.1280.com/file/HH56IBFZ02/
http://mega.1280.com/file/8EWM80IXHS/
http://mega.1280.com/file/FKFEPCI6FQ/
http://mega.1280.com/file/QITTCD64H3/
http://mega.1280.com/file/CHYHBJ3GUB/
http://mega.1280.com/file/URYQGA40AT/
http://mega.1280.com/file/XNRQ08XI2W/
http://mega.1280.com/file/UCA1G12WD1/
http://mega.1280.com/file/24JDBP5PE6/
http://mega.1280.com/file/DF96VJ9YPN/
http://mega.1280.com/file/YE2AFTOBXM/
http://mega.1280.com/file/0YKVCQLLAN/
http://mega.1280.com/file/Y71IH3VCVF/
http://mega.1280.com/file/SDPM1RMQD6/
http://mega.1280.com/file/N2IU58HT98/
http://mega.1280.com/file/IBRR6BF2WP/
http://mega.1280.com/file/S23Z3PKNHU/
http://mega.1280.com/file/WSO7SXO07P/
http://mega.1280.com/file/ZQFETOXZ29/
http://mega.1280.com/file/IZMFS3WGIK/
http://mega.1280.com/file/LCKVDEY4NS/
http://mega.1280.com/file/9HBXDKEH29/
http://mega.1280.com/file/O2H4SOAZ6V/
http://mega.1280.com/file/ONJ3XA6LV0/
http://mega.1280.com/file/0XYS42EI48/
http://mega.1280.com/file/3EBK4ENB0J/
http://mega.1280.com/file/76K5OIHYHY/
http://mega.1280.com/file/KVVXOV64VB/
http://mega.1280.com/file/D2UAA4BTV1/
http://mega.1280.com/file/K131J4X44F/
http://mega.1280.com/file/XMQS0886Q8/
http://mega.1280.com/file/L087YJ8QLX/
http://mega.1280.com/file/T6HAS4JMH8/
http://mega.1280.com/file/16OFATD3W3/
http://mega.1280.com/file/OTPO9YZRII/
http://mega.1280.com/file/2IQXK6WSY2/
http://mega.1280.com/file/WDQYHBYI61/
http://mega.1280.com/file/33R1E7QCNH/
http://mega.1280.com/file/I10PVRF2LT/
http://mega.1280.com/file/R9ZV9MXVED/
http://mega.1280.com/file/H8BJZANK5V/
http://mega.1280.com/file/T52OTPYUVS/
http://mega.1280.com/file/H8EAYRRNV9/
http://mega.1280.com/file/YPKVTAUWY5/
http://mega.1280.com/file/NE5XG72ZFU/
http://mega.1280.com/file/2H8QEDPP2B/
http://mega.1280.com/file/203NLGKE8J/
http://mega.1280.com/file/EV0A1YAIOO/
http://mega.1280.com/file/70020PHWX6/
http://mega.1280.com/file/K9L9W876Q8/
http://mega.1280.com/file/7AQ292H8OA/
http://mega.1280.com/file/65SDTWK44A/
http://mega.1280.com/file/ITOFN19IJ7/
http://mega.1280.com/file/CRAHLX7B8C/
http://mega.1280.com/file/GKYOEV3ROF/
http://mega.1280.com/file/KWCOKKGPGG/
http://mega.1280.com/file/9JTKXOPWW5/
http://mega.1280.com/file/E38PVPL7EY/
http://mega.1280.com/file/PNHFVMEGL4/
http://mega.1280.com/file/ITURWEKF65/
http://mega.1280.com/file/4EQ6LD7NLS/
http://mega.1280.com/file/J0OJPCWOQ4/
http://mega.1280.com/file/XH7ELQBT4V/
http://mega.1280.com/file/NWUI3KV04D/
http://mega.1280.com/file/V7NEZ8KXYB/
http://mega.1280.com/file/5S4L5I1RBO/
http://mega.1280.com/file/DHC7Z36IGP/
http://mega.1280.com/file/M2Q8YCAE6B/
http://mega.1280.com/file/RT7HFT0X23/
http://mega.1280.com/file/1ISSTWUII0/
http://mega.1280.com/file/FPT3D0Z5QW/
http://mega.1280.com/file/AKK1L5JA3L/
http://mega.1280.com/file/ERG9VFIE26/
http://mega.1280.com/file/S3F51OBDYJ/
http://mega.1280.com/file/EUMGXSBGQ3/
http://mega.1280.com/file/WXCDK6LRQA/
http://mega.1280.com/file/RAV2D52XX5/
http://mega.1280.com/file/Q4S8BW0NTY/
http://mega.1280.com/file/Q0FY2EFHAN/
http://mega.1280.com/file/AFSXJ9WZZM/
http://mega.1280.com/file/N0FR43Q4M4/
http://mega.1280.com/file/JAEDO8YKGP/
http://mega.1280.com/file/0IUKOGT51E/
http://mega.1280.com/file/ZNRTF7BQAT/
http://mega.1280.com/file/FGVIQ8ZG6W/
http://mega.1280.com/file/IQ3T80MP1Z/
http://mega.1280.com/file/9DF8E51TMA/
http://mega.1280.com/file/LFLTIQ9UIF/
http://mega.1280.com/file/I79FI5XIM3/
http://mega.1280.com/file/Z7T4IZ6CGT/
http://mega.1280.com/file/R2IOEI48FU/
http://mega.1280.com/file/8JBB6B5NOZ/
http://mega.1280.com/file/MZO3Q1324N/
http://mega.1280.com/file/CPRDD0J1P0/
http://mega.1280.com/file/1L8QD0B98A/
http://mega.1280.com/file/4XYVWJVJN3/
http://mega.1280.com/file/8E0JGMQJXR/
http://mega.1280.com/file/7FHY0HAAIH/
http://mega.1280.com/file/LU0AN335PX/
http://mega.1280.com/file/68H97KU2O5/
http://mega.1280.com/file/IT176UOXW5/
http://mega.1280.com/file/53ZNVQWD57/
http://mega.1280.com/file/UW8M6HVLNW/
http://mega.1280.com/file/92K2Y9TO4J/
http://mega.1280.com/file/TKN5WHS0ZZ/
http://mega.1280.com/file/FHNLU3E8DT/
http://mega.1280.com/file/J8YKDYW6KF/
http://mega.1280.com/file/SR5H05I8F5/
http://mega.1280.com/file/YZP6AHSZ7R/
http://mega.1280.com/file/BUHBN9UVEF

Bản Năm 2002
DVD1
http://www.mediafire.com/?2mnyhdy5jyk
http://www.mediafire.com/?q3dmlnnxnmg
http://www.mediafire.com/?ly1tomlarmd
http://www.mediafire.com/?mzfjigjtd51
http://www.mediafire.com/?nyoimzt1mzg
http://www.mediafire.com/?nwnlje3zmqa
http://www.mediafire.com/?nmfy2mbzxyj
http://www.mediafire.com/?jmwjk0tj25n
http://www.mediafire.com/?zmwirutmgdz
http://www.mediafire.com/?zm0mtw4jm4t
http://www.mediafire.com/?hjhwtqrxt1m
http://www.mediafire.com/?t01j25g5fzj

DVD 2

http://www.mediafire.com/?uzywvnzjzzz
http://www.mediafire.com/?jiogm4d0rjj
http://www.mediafire.com/?zm2mmeenthk
http://www.mediafire.com/?tti1gznjzmw
http://www.mediafire.com/?dqmqwdlztnu
http://www.mediafire.com/?3wdqg1yzmrz
http://www.mediafire.com/?zydywi5mwnu
http://www.mediafire.com/?zy51zytmwb5
http://www.mediafire.com/?nhrqyzmw4z2
http://www.mediafire.com/?qwzimnnamhe
http://www.mediafire.com/?5talnj1myyn
http://www.mediafire.com/?ozmntimyd2n

DVD 3

http://www.mediafire.com/?2by5g30oymq
http://www.mediafire.com/?mnzowjdjnd4
http://www.mediafire.com/?zwh2wmtzmwd
http://www.mediafire.com/?3iyymwjxhhf
http://www.mediafire.com/?zylojcyd2oz
http://www.mediafire.com/?5njiymnmzjq
http://www.mediafire.com/?ylmyunnwmdz
http://www.mediafire.com/?lgijnzlkxl1
http://www.mediafire.com/?2ln1zmazyjz
http://www.mediafire.com/?nunjxdvjjzn
http://www.mediafire.com/?yxzwwmkkyjm
http://www.mediafire.com/?zhmiynt0mth

DVD 4

http://www.mediafire.com/?xzxzothtujt
http://www.mediafire.com/?y5myeedozg3
http://www.mediafire.com/?tyztd4zmjhd
http://www.mediafire.com/?tmjgnmkvnnw
http://www.mediafire.com/?ymejkmonfkq
http://www.mediafire.com/?y44fvw2mnmq
http://www.mediafire.com/?4tgwvej3tjc
http://www.mediafire.com/?1oong303nqn
http://www.mediafire.com/?dlmzzn0uywy
http://www.mediafire.com/?z3mxdajwznt
http://www.mediafire.com/?goarqvwgnky
http://www.mediafire.com/?qmkjwtdjznm

DVD 5

http://www.mediafire.com/?nm3zmneg4zd
http://www.mediafire.com/?laqdz2qmzqz
http://www.mediafire.com/?gmkmyhhbnni
http://www.mediafire.com/?wxxmxzdg2yk
http://www.mediafire.com/?4twiw40kmz4
http://www.mediafire.com/?2ygajzn1i3x
http://www.mediafire.com/?4yw0wmrnym5
http://www.mediafire.com/?mfigmzzezhi
http://www.mediafire.com/?rqmwnoezufj
http://www.mediafire.com/?n3lcnzqg2l2
http://www.mediafire.com/?dyjzom0jzt1
http://www.mediafire.com/?lajzyven2d3
http://www.mediafire.com/?5zokkgnomdz
http://www.mediafire.com/?mjznyzn0ndc
http://www.mediafire.com/?zrmm4zxrzzt

DVD 6

http://www.mediafire.com/?imnmntmhmmy
http://www.mediafire.com/?itddozzknho
http://www.mediafire.com/?ytnmfzzngew
http://www.mediafire.com/?grnkxzzlmmy
http://www.mediafire.com/?cznnjt0jnnn
http://www.mediafire.com/?mwy3m22wj3j
http://www.mediafire.com/?mlmnaahnny4
http://www.mediafire.com/?ndhz5gwgn4f
http://www.mediafire.com/?znmimimtvto
http://www.mediafire.com/?yzhmhx4yiim
http://www.mediafire.com/?2iw4mmnivyy
http://www.mediafire.com/?mmty0djlydo
http://www.mediafire.com/?dqqz3njyinz
http://www.mediafire.com/?zotyqyzywnm
http://www.mediafire.com/?jytgydmxyrn

DVD 7

http://www.mediafire.com/?rywthz3zqe2
http://www.mediafire.com/?zq33hnmizj1
http://www.mediafire.com/?tyyn5ftmtdk
http://www.mediafire.com/?tdmxy4nwnlh
http://www.mediafire.com/?5zmhztmdgdd
http://www.mediafire.com/?nmydzyydjjy
http://www.mediafire.com/?20ju5vjtl2q
http://www.mediafire.com/?ywnxnxo2znn
http://www.mediafire.com/?zi11qiqm3mg
http://www.mediafire.com/?lmkgjotjnuz
http://www.mediafire.com/?nfmkzddzjti
http://www.mediafire.com/?tuimvwgujrg
http://www.mediafire.com/?wnyzdnyndvj
http://www.mediafire.com/?m2yzmtdyjzd
http://www.mediafire.com/?n1yy5za5zd3

DVD 8

http://www.mediafire.com/?my0lztdlyzx
http://www.mediafire.com/?fnhw5j2ljzk
http://www.mediafire.com/?okl2gv0gkeu
http://www.mediafire.com/?0mwtmhgkmuo
http://www.mediafire.com/?4qzkdmmzuil
http://www.mediafire.com/?zvgdtz2dm5y
http://www.mediafire.com/?mkw5ni1wqfm
http://www.mediafire.com/?y55yxzyoz12
http://www.mediafire.com/?zmdnmnjmntw
http://www.mediafire.com/?e2ktuemijah <<=part 10 này ko có trong bộ link megaupload, leech từ RS sang
http://www.mediafire.com/?odj3qty0jnw
http://www.mediafire.com/?52fd1dky2mu
http://www.mediafire.com/?52md5z4mwmw
http://www.mediafire.com/?nylw3hntymj
http://www.mediafire.com/?kmlmgn14nzn

DVD 9

http://www.mediafire.com/?1inymdlmzkj
http://www.mediafire.com/?zzomyk5mzdw
http://www.mediafire.com/?mhm4ttlhdwi
http://www.mediafire.com/?hyno5mwynki
http://www.mediafire.com/?mtrja4mdzzt
http://www.mediafire.com/?mdyhmgyugvz
http://www.mediafire.com/?meznmmzdt3m
http://www.mediafire.com/?uimjni50jnn
http://www.mediafire.com/?ymqkem4mn5d
http://www.mediafire.com/?mzyk3bzwnyn
http://www.mediafire.com/?12lwjzzzgmw
http://www.mediafire.com/?gzttnwxmmad
http://www.mediafire.com/?2zydnwzq2oz
http://www.mediafire.com/?cxz3zxl5zty
http://www.mediafire.com/?5yjtyz30jfn

DVD 10

http://www.mediafire.com/?ncmwzvitwyy
http://www.mediafire.com/?21bw0uzitnj
http://www.mediafire.com/?rew4jjkvm1m
http://www.mediafire.com/?ydyzymqkm3d
http://www.mediafire.com/?mgyzjyyam4z
http://www.mediafire.com/?mnnajdmymjm
http://www.mediafire.com/?ar1h3kjzmeg
http://www.mediafire.com/?ymwozyw2zmz
http://www.mediafire.com/?00mhzbroj30
http://www.mediafire.com/?i2nyzjzzom1
http://www.mediafire.com/?i3zyi2jjnjj
http://www.mediafire.com/?oeo2juyvtdy
http://www.mediafire.com/?lymwgmz3cnt
http://www.mediafire.com/?d0cc3mbzy4z
http://www.mediafire.com/?jnnzgtiwzij

DVD 11

http://www.mediafire.com/?hmdz1demrzj
http://www.mediafire.com/?zz1dm4ikzy2
http://www.mediafire.com/?njtyhkkmytw
http://www.mediafire.com/?z2uxjyoujou
http://www.mediafire.com/?jjyvmzoiytx
http://www.mediafire.com/?uzmjdzjiyut
http://www.mediafire.com/?namn2ezhinz
http://www.mediafire.com/?3bigfynezox
http://www.mediafire.com/?qdyjcgzylzy
http://www.mediafire.com/?zmyvmuzhv31
http://www.mediafire.com/?jghvmjzcfrn
http://www.mediafire.com/?yty2jnzdomm
http://www.mediafire.com/?z4aotn4nnyn
http://www.mediafire.com/?mfknmjinmim
http://www.mediafire.com/?umjkh2nntmm

DVD 12

http://www.mediafire.com/?zdmmqnidvnr
http://www.mediafire.com/?njjmynqfmrt
http://www.mediafire.com/?z2djyyjdzmj
http://www.mediafire.com/?wgytjxmhmwn
http://www.mediafire.com/?nykmwttlmbf
http://www.mediafire.com/?gmmgmtn45ik
http://www.mediafire.com/?uwmjwnohmny
http://www.mediafire.com/?zzw3mjynym5
http://www.mediafire.com/?jmxrymjbcyd
http://www.mediafire.com/?mwtzfntzw5n
http://www.mediafire.com/?xnnewzkmzhe
http://www.mediafire.com/?1zeyeutwywd
http://www.mediafire.com/?dwi4qomozhi
http://www.mediafire.com/?2maz55yz3j5
http://www.mediafire.com/?tumfnhroitk

DVD 13

http://www.mediafire.com/?dk4nytlmzyn
http://www.mediafire.com/?mzlkdmomqmm
http://www.mediafire.com/?yz4mjmmtygn
http://www.mediafire.com/?gkkynwzxrn3
http://www.mediafire.com/?mmmjz3xqgf1
http://www.mediafire.com/?yz104imzzwj
http://www.mediafire.com/?l2dg2lgjeyj
http://www.mediafire.com/?uwiyyyjnjig
http://www.mediafire.com/?3uj5wjzzyoy
http://www.mediafire.com/?nzi2t4ixjzx
http://www.mediafire.com/?njeelgn1zzg
http://www.mediafire.com/?mzqzyyywimn
http://www.mediafire.com/?mz1egyjym4y
http://www.mediafire.com/?xmjnjytmnzz
http://www.mediafire.com/?1tdtjzydeyo

DVD 14

http://www.mediafire.com/?uoormiuh1qy
http://www.mediafire.com/?tzgmmqmtmuz
http://www.mediafire.com/?n4zknuwkdke
http://www.mediafire.com/?qjyazgox1z3
http://www.mediafire.com/?ngntz2vczen
http://www.mediafire.com/?mwxn4nwwd4y
http://www.mediafire.com/?mwykmjy0ovz
http://www.mediafire.com/?n0jmmyghjmy
http://www.mediafire.com/?myzzmmtoz2m
http://www.mediafire.com/?mmletmtez2z
http://www.mediafire.com/?2mcmyl0zfgz
http://www.mediafire.com/?nitay1gzmmm
http://www.mediafire.com/?5rjynmhzqqk
http://www.mediafire.com/?ue4wwomtztz
http://www.mediafire.com/?n0jmmyghjmy

DVD 15

http://www.mediafire.com/?hyiu2yin1za
http://www.mediafire.com/?tlmubndzjz1
http://www.mediafire.com/?3jmgyyygtn2
http://www.mediafire.com/?d1gmwmkmzym
http://www.mediafire.com/?unyuoqum1zn
http://www.mediafire.com/?ymytxkjnnuk
http://www.mediafire.com/?0jyzgmhzo3z
http://www.mediafire.com/?3n5yy2ki1zg
http://www.mediafire.com/?yin0znyh2jj
http://www.mediafire.com/?ntugyfnrzeg
http://www.mediafire.com/?kmz5zytj5nj
http://www.mediafire.com/?yh3emgizryi
http://www.mediafire.com/?zrjflmmmmyy
http://www.mediafire.com/?gwmymn2kmvn
http://www.mediafire.com/?ybmkktjdmzn
http://www.mediafire.com/?znmhwgyw3wj
http://www.mediafire.com/?jkmgmtwlwzt
http://www.mediafire.com/?imayoqnwyjy
http://www.mediafire.com/?inerwmcjmo2
http://www.mediafire.com/?mljowhndbmy

1 nhận xét:

  1. DVD1 link so 10 hỏng rồi, đề nghị post lại cho anh em tải với

    Trả lờiXóa