Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

Kiếp Đào Hoa - HQ, 50/50 Tâp US LT.

Kiếp Đào Hoa
Can Anyone Love?

Genre: Family, Comedy
Episodes: 50


Cast:

Ji Soo Won as Oh Poong Ran
Lee Sung Min as Heo Se Dol
Yoo Ho Jung as Oh Seol Ran
Yoon Da Hoon as Lee Soo Nam
Yeo Jin Goo as Lee Poo Reum Chan
Han Go Eun as Oh Geum Ran
Jung Da Bin as Oh Jang Mi
Son Hwa Ryung as Oh Bong Sun
Im Hyun Sik as Oh Kab Soo
Park Jung Soo as Park Ae Sook


DVD Rip
01: http://www.megaupload.com/?d=WR2BMKNR new link
02: http://www.megaupload.com/?d=JLK5V1Y0
03: http://www.megaupload.com/?d=Z8CZT0V1
04: http://www.megaupload.com/?d=T3GJRAF7
05: http://www.megaupload.com/?d=LJJAUZLC
06: http://www.megaupload.com/?d=RK2RMV4B
07: http://www.megaupload.com/?d=DNYPX6HE
08: http://www.megaupload.com/?d=NF6E5KAX
09: http://www.megaupload.com/?d=4AUTBVOW
10: http://www.megaupload.com/?d=9SH7B8US
11: http://www.megaupload.com/?d=AXXCRFPC
12: http://www.megaupload.com/?d=N8FOIMAZ
13: http://www.megaupload.com/?d=9GIVTYWO
14: http://www.megaupload.com/?d=DSGSYU9I
15: http://www.megaupload.com/?d=S133MPO3
16: http://www.megaupload.com/?d=DU2CT0TF
17: http://www.megaupload.com/?d=Z31HHIV6
18: http://www.megaupload.com/?d=EARC8VUL
19: http://www.megaupload.com/?d=6BFU7PKT
20: http://www.megaupload.com/?d=BNW90HJK
21: http://www.megaupload.com/?d=1TR4YV8U
22: http://www.megaupload.com/?d=EPJNEZSN
23: http://www.megaupload.com/?d=WYANUCPR
24: http://www.megaupload.com/?d=JEMVNDWP
25: http://www.megaupload.com/?d=Y5UKBKTC
26: http://www.megaupload.com/?d=BAN1TSUR
27: http://www.megaupload.com/?d=0AAS26NY
28: http://www.megaupload.com/?d=D61IMYJQ
29: http://www.megaupload.com/?d=R1SZ2OVF
30: http://www.megaupload.com/?d=TQECXGC8
31: http://www.megaupload.com/?d=59DYMU7U
32: http://www.megaupload.com/?d=1IBBKH2H
33: http://www.megaupload.com/?d=Z2Z5112T
34: http://www.megaupload.com/?d=JG2LBB4O
35: http://www.megaupload.com/?d=LPLM2JSS
36: http://www.megaupload.com/?d=KCPVF0X9
37: http://www.megaupload.com/?d=RQPURU9M
38: http://www.megaupload.com/?d=L7G3HIU2
39: http://www.megaupload.com/?d=K8X5V5JO
40: http://www.megaupload.com/?d=E486WE90
41: http://www.megaupload.com/?d=H4BY7CIF
42: http://www.megaupload.com/?d=1F3AMMRM
43: http://www.megaupload.com/?d=0LV9WAFA
44: http://www.megaupload.com/?d=ZLF61QHM
45: http://www.megaupload.com/?d=HTNE0T8Z
46: http://www.megaupload.com/?d=9KZDCVP4
47: http://www.megaupload.com/?d=R35CWDGY
48: http://www.megaupload.com/?d=XAMEYA4N
49: http://www.megaupload.com/?d=3AT8PV48
50E: http://www.megaupload.com/?d=5AJKZ6BX

DVD Retail Remux
DVD 01: http://www.megaupload.com/?f=SR1HCJGV
DVD 02: http://www.megaupload.com/?f=C5O02J1Z
DVD 03: http://www.megaupload.com/?f=WCSVDGYL
DVD 04: http://www.megaupload.com/?f=CEW4SARA
DVD 05: http://www.megaupload.com/?f=XO2AG0KT
DVD 06: http://www.megaupload.com/?f=441M58SN
DVD 07: http://www.megaupload.com/?f=FRA4618J
DVD 08: http://www.megaupload.com/?f=8EHOD2K6
DVD 09: http://www.megaupload.com/?f=V67Q37HF
DVD 10: http://www.megaupload.com/?f=GHAQIU95
DVD 11: http://www.megaupload.com/?f=HT48M5CB
DVD 12: http://www.megaupload.com/?f=PPRRBH95
DVD 13: http://www.megaupload.com/?f=0C6HTB7Z
DVD 14: http://www.megaupload.com/?f=TNTV8SAS
DVD 15: http://www.megaupload.com/?f=QNFMADVT
DVD 16: http://www.megaupload.com/?f=KOD0XH4X
DVD 17: http://www.megaupload.com/?f=ZJ269E6U
DVD 18: http://www.megaupload.com/?f=3BDR126U
DVD 19: http://www.megaupload.com/?f=TXQ4PLKM
DVD 20: http://www.megaupload.com/?f=SKRQNAK5
DVD 21: http://www.megaupload.com/?f=OW71S1AJ
DVD 22End: http://www.megaupload.com/?f=ADHQSW7S


tvbfan
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=362390

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét