Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

List phim được Upload & Leech by Mr. Tom @ HD Việt Nam

Các phim mới up:
Everybody's Fine (2009) 720p Blu-ray DTS x264-DON - Người Cha Tuyệt Vời (Drew Barrymore)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Hereafter (2010) 720p Blu-ray DD5.1 x264-HiDt - Gọi Hồn (Matt Damon)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Black Swan (2010) 720p Blu-ray DD5.1 x264-HiDt - Thiên Nga Đen (Natalie Portman) (HOT - Won oscar 2011) (Hàng internal - Nên Down)
Mega.1280.Com | 4Share.VN
Season of the Witch (2011) 720p Blu-ray DTS x264-HDC-Thời Kỳ Của Phù Thủy - Nicolas Cage (Thuyết Minh 5.1)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
London Boulevard (2010) 720p Blu-ray DTS x264-AMIABLE - Đại Lộ London (Colin Farrell)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010) 1080p Bluray DTS x264-WiKi (HOT)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Time Traveller (2010) 720p Blu-ray DD5.1 x264-KaKa - Cô Gái Vượt Thời Gian
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Legacy Black Ops (2010) 720p Blu-ray DTS x264-AVCHD
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Season of the Witch (2011) 1080p REMUX Bluray DTS-HD MA 7.1 - Thời Kỳ CủaPhùThủy (Nicolas Cage)
Mega.1280.Com
Season of the Witch (2011) 1080p Bluray DTS x264-TiMPE - Thời Kỳ Của Phù Thủy (Nicolas Cage)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Season of the Witch (2011) 720p Blu-ray DTS x264-ELEKTRI4KA - Thời Kỳ Của Phù Thủy (Nicolas Cage)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Tangled (2010) 3D 1080p 3DBD DTS x264 Half SBS-z-man - Người Đẹp Tóc Mây (HOT - Thuyết Minh 5.1 channels)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
TRON: Legacy (2010) 3D 1080p 3DBD DTS x264 Half SBS-z-man-Trò Chơi Ảo Giác (HOT - Thuyết Minh 5.1 channels)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
TRON: Legacy (2010) 720p Blu-ray DTS x264-HiDt - Trò Chơi Ảo Giác (HOT - Thuyết Minh 5.1 channels)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
The Tourist (2010) VIE 720p Blu-ray DTS x264-CtrlHD - Du Khách Bí Ẩn (Thuyết Minh 5.1 channels - HOT 2010)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Witchville (2010) 720p HDTV DD5.1 x264-DNL (Luke Goss)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Essential Killing (2010) 720p Blu-ray DD5.1 x264-AiHD
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
The Fighter (2010) 720p Blu-ray DTS x264-HiDt - Huyền Thoại Quyền Anh (Mark Wahlberg) (HOT - Won 2 oscars 2011)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010) 720p Bluray DTS x264-WiKi (HOT)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010) 1080p Bluray DTS x264-CHD (HOT)
Mega.1280.Com | 4Share.VN
The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010) 720p Bluray DTS x264-CHD (HOT)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
TRON: Legacy (2010) 720p Blu-ray DTS x264-WiKi - Trò Chơi Ảo Giác (HOT 2010)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
TRON: Legacy (2010) 1080p Blu-ray DTS x264-CHD - Trò Chơi Ảo Giác (HOT 2010)
Mega.1280.Com
TRON: Legacy (2010) 720p Blu-ray DTS x264-CHD - Trò Chơi Ảo Giác (HOT 2010)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Tangled (2010) VIE 1080p Blu-ray DTS x264-CHD - Người Đẹp Tóc Mây (HOT - Thuyết Minh 5.1 channels)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Gulliver's Travels (2010) 720p Blu-ray DTS x264-CHD - Gulliver Du Ký (Jack Black)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
The Fighter (2010) 1080p Blu-ray DTS x264-REFiNED - Huyền Thoại Quyền Anh (Mark Wahlberg)
Mega.1280.Com
The Fighter (2010) 1080p Blu-ray DTS x264-CHD - Huyền Thoại Quyền Anh (Mark Wahlberg)
Mega.1280.Com
Repo Chick (2009) 720p Blu-ray DD5.1 x264-Japhson (Jaclyn Jonet)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
The Fighter (2010) 1080p Blu-ray DTS x264-HDC - Huyền Thoại Quyền Anh (Mark Wahlberg) (HOT - Won 2 oscars 2011)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Let the Bullets Fly (2010) 720p HDTV x264-cGz - Nhượng Tử Đạn Phi (Châu Nhuận Phát - Trần Khôn - Lưu Gia Linh)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
The Fighter (2010) 720p Blu-ray DTS x264-CHD - Huyền Thoại Quyền Anh (Mark Wahlberg) (HOT - Won 2 oscars 2011)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
The Fighter (2010) 720p Blu-ray DTS x264-REFiNED - Huyền Thoại Quyền Anh (Mark Wahlberg) (HOT - Won 2 oscars 2011)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
The Fighter (2010) 720p Blu-ray DTS x264-HDChina - Huyền Thoại Quyền Anh (Mark Wahlberg) (HOT - Won 2 oscars 2011)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Black Swan (2010) 720p Blu-ray DTS x264-WiKi - Thiên Nga Đen (Natalie Portman) (HOT - Won oscar 2011)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Black Swan (2010) 720p Blu-ray DTS x264-CHD - Thiên Nga Đen (Natalie Portman) (HOT - Won oscar 2011)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Love in Between (2010) 720p HDTV DD5.1 x264-NGB (19+)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Tangled (2010) 720p Blu-ray DTS x264-CHD - Người Đẹp Tóc Mây (HOT)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Tangled (2010) 1080p Blu-ray DTS x264-CHD - Người Đẹp Tóc Mây (HOT)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
The Fourth Portrait (2010) 720p Blu-ray DTS x264-JOMA - Bức Họa Thứ 4 (Hác Lôi - Đới Lập Nhẫn)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
The Man From Nowhere (2010) 720p Blu-ray DD5.1 x264-EbP(Won Bin) (Thuyết Minh 5.1)
Mega.1280.Com | 4Share.VN
Sacrifice (2010) 720p Blu-ray DD5.1 x264-WiKi - Triệu Thị Cô Nhi (Phạm Băng Băng - Triệu Văn Trác)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com
Sacrifice (2010) 720p Blu-ray DD5.1 x264-CHD - Triệu Thị Cô Nhi (Phạm Băng Băng - Triệu Văn Trác)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com
A
America's Sweethearts (2001) 720p BluRay DTS x264 - CRiSC - Người Tình Nước Mỹ
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com

B
Bruce Lee, My Brother (2010) 720p Blu-ray x264-WiKi - Cuộc Đời Huyền Thoại Lý Tiểu Long
Mega.1280.Com
Bruce Lee, My Brother (2010) 720p Blu-ray DTS x264-CHD- Cuộc Đời Huyền Thoại Lý Tiểu Long
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com
Bruce Lee, My Brother (2010) 720p Blu-ray x264-EbP - Cuộc Đời Huyền Thoại Lý Tiểu Long
Mega.1280.Com
Bruce Lee, My Brother (2010) 1080p Blu-ray DTS x264-CHD-Huyền Thoại Lý Tiểu Long
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com
Black Swan (2010) 720p Blu-ray DTS x264-CHD - Thiên Nga Đen (Natalie Portman) (HOT - Won oscar 2011)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Black Swan (2010) 720p Blu-ray DTS x264-WiKi - Thiên Nga Đen (Natalie Portman) (HOT - Won oscar 2011)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Black Swan (2010) 720p Blu-ray DD5.1 x264-HiDt - Thiên Nga Đen (Natalie Portman) (HOT - Won oscar 2011) (Hàng internal - Nên Down)
Mega.1280.Com | 4Share.VN

C
Click (2006) 1080p BluRay DTS x264-WiKi - Cú Click Huyền Bí - Adam Sandler
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com

D
Due Date (2010) 720p Blu-ray DTS x264 - WiKi - Đen Đủ Đường (Robert Downey Jr.)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com
Due Date (2010) 720p Blu-ray DD5.1 x264-HiDt - Đen Đủ Đường (Robert Downey Jr.)
Mega.1280.Com | 4Share.VN
Due Date (2010) 720p Blu-ray DD5.1 x264-EbP - Đen Đủ Đường (Robert Downey Jr.)
Mega.1280.Com

E
Ex (2010) 720p Blu-ray DD5.1 x264-CHD - Hương Vị Trái Cấm - Chung Hân Đồng
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com
Ex (2010) 1080p Blu-ray DTS x264 - CHD - Hương Vị Trái Cấm - Chung Hân Đồng
Mega.1280.Com
Essential Killing (2010) 720p Blu-ray DD5.1 x264-AiHD
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Everybody's Fine (2009) 720p Blu-ray DTS x264-DON - Người Cha Tuyệt Vời (Drew Barrymore)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN

F
Faster (2010) 720p Blu-ray DTS x264 - Felony - Thần Tốc (Dwayne Johnson)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com
Faster (2010) 720p Blu-ray x264 - HiDt - Thần Tốc (Dwayne Johnson)
Mega.1280.Com | 4Share.VN
Faster (2010) 1080p Blu-ray DTS x264 - SECTOR7 - Thần Tốc (Dwayne Johnson)
Mega.1280.Com
Far From Heaven 2002 720p Bluray DTS x264-HALCYON(Julianne Moore - Dennis Quaid)
Mega.1280.Com

G
Game of Death (2010) 720p Blu-ray DTS x264-CHD - Trò Chơi Tử Thần
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com
Gainsbourg (2010) LiMiTED 720p Blu-ray DTS x264 - TiTANS (18+)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com
Grown Ups (2010) 720p Bluray DTS x264-CHD - Những Đứa Trẻ To Xác
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com
Gulliver's Travels (2010) 720p Blu-ray DTS x264-CHD - Gulliver Du Ký (Jack Black)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN

H
Hotel Rwanda (2004) 720p BluRay x264 - EbP
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com
Hà Nội, Hà Nội (2006) 720p HDTV AC3 x264 - CHDTV (Cánh Diều Vàng 2006)
Mega.1280.Com
How Do You Know (2010) 720p Blu-ray DTS x264-CHD (Reese Witherspoon)
Mega.1280.Com
Hereafter (2010) 720p Blu-ray DTS x264-TWiZTED (Matt Damon)
Mega.1280.Com
Hereafter (2010) 720p Blu-ray DD5.1 x264-HiDt - Gọi Hồn (Matt Damon)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Hack (2007) 1080p Blu-ray DTS x264 - DNL (18+)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com

I
I Spit On Your Grave UNRATED (2010) 720p Bluray x264-DEPRAViTY - Tử Thù (18+)
Mega.1280.Com
Inception (2010) 720p BluR-ray DTS x264-ESiR - Kẻ Đánh Cắp Giấc Mơ - Leonardo DiCaprio
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com
Inception (2010) 720p BluR-ray DTS x264-HiDt - Kẻ Đánh Cắp Giấc Mơ - Leonardo DiCaprio
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com
I Saw The Devil (2010) 720p BDRip x264-Death - Byung-hun Lee (18+)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com

J
Jack Goes Boating (2010) LIMITED 720p Blu-ray DD5.1 x264 - DEPRAViTY
Mega.1280.Com
Jackie Chan Kung Fu Master (2009) 720p Blu-ray DTS x264-RSG - Đi Tìm Thành Long
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com
Jackass 3 (2010) UNRATED 720p Blu-ray DTS x264-TWiZTED (18+)
Mega.1280.Com

K
Kajinek (2010) 720p BluRay DTS x264-EiMi
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com
King of Thorn (2010) 720p Blu-ray DTS x264-CHD
Mega.1280.Com
Kung Fu Panda: Secrets of the Furious Five (2008) 720p HDTV x264-PerfectionHD - Bí Mật Ngũ Hùng
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com
Kung Fu Panda: Secrets of the Furious Five (2008) 1080i HDTV DD5.1 MPEG2-CtrlHD - Bí Mật Ngũ Hùng
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com
Kiss Me Deadly (2008) 720p BluRay AC3 x264-WAVEY - Nụ Hôn Tử Thần
Mega.1280.Com
Kill Speed (2010) 720p BluRay DD5.1 x264-aAF
Mega.1280.Com

L
Le Grand Chef 2: Kimchi Battle (2010) 720p HDTV x264-KiSHD - Cuộc Chiến Kim Chi
Mega.1280.Com
Legends of the Fall (1994) 720p Blu-ray DTS x264 - CHD - Huyền Thoại Mùa Thu
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com
Legends of the Fall (1994) 1080p Blu-ray DTS x264 - CHD - Huyền Thoại Mùa Thu
Mega.1280.Com
Love And Other Drugs (2010) 720p Blu-ray DTS x264-AVS720 - Tình Yêu Và Tình Dược (18+)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com
Love And Other Drugs (2010) 1080p Blu-ray DTS x264-ViSTA™ - Tình Yêu Và Tình Dược (18+)
Mega.1280.Com
Love on Delivery (1994) 720p HDTV DD5.1 x264-HDCTV - Vua Phá Hoại (Châu Tinh Trì)
Mega.1280.Com
Love in Between (2010) 720p HDTV DD5.1 x264-NGB (19+)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Let the Bullets Fly (2010) 720p HDTV x264-cGz - Nhượng Tử Đạn Phi (Châu Nhuận Phát - Trần Khôn - Lưu Gia Linh)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
London Boulevard (2010) 720p Blu-ray DTS x264-AMIABLE - Đại Lộ London (Colin Farrell)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Legacy Black Ops (2010) 720p Blu-ray DTS x264-AVCHD
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN

M
Me Myself & Irene (2000) 1080p Blu-ray DTS x264-CHD - Irene Và Tôi (Jim Carrey)
Mega.1280.Com
Mirrors 2 (2010) 720p BluRay DTS x264-CHD - Gương Quỷ 2
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com
Mirrors 2 (2010) 1080p BluRay DTS x264-CHD - Gương Quỷ 2
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com
Megamind (2010) 720p Blu-ray DD5.1 x264 - Felony
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com
Megamind (2010) 720p Blu-ray DD5.1 x264 - EbP (Thuyết Minh 5.1)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com

N
NYC: Tornado Terror (2008) 720p Blu-ray DTS x264-DNL
Mega.1280.Com
Nokas (2010) 720p Blu-ray DTS x264-SUG
Mega.1280.Com
Nanga Parbat (2010) 720p BluRay DD5.1 x264 - DON
Mega.1280.Com
Never Let Me Go (2010) 720p Blu-ray DTS x264-MySiLU - Mãi Đừng Xa Tôi
Mega.1280.Com
Never Let Me Go (2010) 1080p Blu-ray DTS x264-MySiLU - Mãi Đừng Xa Tôi
Mega.1280.Com

O
Outrage (2010) 720p Blu-ray DTS x264 - LooKMaNe
Mega.1280.Com
Outrage (2010) 720p Blu-ray DD5.1 x264 - ESiR
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com
Once Upon A Time In America (1984) 720p Blu-ray DTS x264-SiNNERS - Nước Mỹ Một Thời
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com
Once Upon A Time In America (1984) 720p Blu-ray DTS x264-HiDt - Nước Mỹ Một Thời
Mega.1280.Com

P
Psych 9 (2010) 720p Blu-ray DTS x264 - WiKi
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com
Perfect Wedding (2010) 720p BluRay DD5.1 x264-CHD- Áo Cưới Hoàn Mỹ [Dương Thiên Hoa-Liêu Bích Nhi]
Mega.1280.Com

R
Repo Chick (2009) 720p Blu-ray DD5.1 x264-Japhson (Jaclyn Jonet)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN

S
Shaolin (2011) 720p HDTV x264-NGB - Tân Thiếu Lâm Tự (Thành Long - Lưu Đức Hòa) (HOT)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Sacrifice (2010) 720p Blu-ray DD5.1 x264-WiKi - Triệu Thị Cô Nhi (Phạm Băng Băng - Triệu Văn Trác)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com
Sacrifice (2010) 720p Blu-ray DD5.1 x264-CHD - Triệu Thị Cô Nhi (Phạm Băng Băng - Triệu Văn Trác)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com
Season of the Witch (2011) 720p Blu-ray DTS x264-ELEKTRI4KA - Thời Kỳ Của Phù Thủy (Nicolas Cage)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Season of the Witch (2011) 1080p Bluray DTS x264-TiMPE - Thời Kỳ Của Phù Thủy (Nicolas Cage)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Season of the Witch (2011) 1080p REMUX Bluray DTS-HD MA 7.1 - Thời Kỳ CủaPhùThủy (Nicolas Cage)
Mega.1280.Com

T
Tangled (2010) 720p Blu-ray DTS x264-CHD - Người Đẹp Tóc Mây (HOT)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Tangled (2010) 1080p Blu-ray DTS x264-CHD - Người Đẹp Tóc Mây (HOT)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Tangled (2010) VIE 1080p Blu-ray DTS x264-CHD - Người Đẹp Tóc Mây (HOT - Thuyết Minh 5.1 channels)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Tangled (2010) 3D 1080p 3DBD DTS x264 Half SBS-z-man - Người Đẹp Tóc Mây (HOT - Thuyết Minh 5.1 channels)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
The Man From Nowhere (2010) 720p Blu-ray DD5.1 x264-EbP(Won Bin) (Thuyết Minh 5.1)
Mega.1280.Com | 4Share.VN
The Fourth Portrait (2010) 720p Blu-ray DTS x264-JOMA - Bức Họa Thứ 4 (Hác Lôi - Đới Lập Nhẫn)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
The Fighter (2010) 720p Blu-ray DTS x264-HDChina - Huyền Thoại Quyền Anh (Mark Wahlberg) (HOT - Won 2 oscars 2011)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
The Fighter (2010) 720p Blu-ray DTS x264-REFiNED - Huyền Thoại Quyền Anh (Mark Wahlberg) (HOT - Won 2 oscars 2011)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
The Fighter (2010) 720p Blu-ray DTS x264-CHD - Huyền Thoại Quyền Anh (Mark Wahlberg) (HOT - Won 2 oscars 2011)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
The Fighter (2010) 1080p Blu-ray DTS x264-HDC - Huyền Thoại Quyền Anh (Mark Wahlberg) (HOT - Won 2 oscars 2011)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
The Fighter (2010) 1080p Blu-ray DTS x264-REFiNED - Huyền Thoại Quyền Anh (Mark Wahlberg)
Mega.1280.Com
The Fighter (2010) 1080p Blu-ray DTS x264-CHD - Huyền Thoại Quyền Anh (Mark Wahlberg)
Mega.1280.Com
The Fighter (2010) 720p Blu-ray DTS x264-HiDt - Huyền Thoại Quyền Anh (Mark Wahlberg) (HOT - Won 2 oscars 2011)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
TRON: Legacy (2010) 720p Blu-ray DTS x264-CHD - Trò Chơi Ảo Giác (HOT 2010)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
TRON: Legacy (2010) 1080p Blu-ray DTS x264-CHD - Trò Chơi Ảo Giác (HOT 2010)
Mega.1280.Com
TRON: Legacy (2010) 720p Blu-ray DTS x264-WiKi - Trò Chơi Ảo Giác (HOT 2010)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
TRON: Legacy (2010) 720p Blu-ray DTS x264-HiDt - Trò Chơi Ảo Giác (HOT - Thuyết Minh 5.1 channels)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
TRON: Legacy (2010) 3D 1080p 3DBD DTS x264 Half SBS-z-man-Trò Chơi Ảo Giác (HOT - Thuyết Minh 5.1 channels)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010) 720p Bluray DTS x264-CHD (HOT)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010) 1080p Bluray DTS x264-CHD (HOT)
Mega.1280.Com | 4Share.VN
The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010) 720p Bluray DTS x264-WiKi (HOT)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010) 1080p Bluray DTS x264-WiKi (HOT)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
The Tourist (2010) VIE 720p Blu-ray DTS x264-CtrlHD - Du Khách Bí Ẩn (Thuyết Minh 5.1 channels - HOT 2010)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Time Traveller (2010) 720p Blu-ray DD5.1 x264-KaKa - Cô Gái Vượt Thời Gian
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Season of the Witch (2011) 720p Blu-ray DTS x264-HDC-Thời Kỳ Của Phù Thủy - Nicolas Cage (Thuyết Minh 5.1)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN

V

Y

W
Witchville (2010) 720p HDTV DD5.1 x264-DNL (Luke Goss)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN

PHIM BỘ:
Spartacus: Gods of the Arena Pt I S01 (2011) HD 720p & 1080i x264 (Cập Nhật Hàng Tuần) (18+)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Nikita (2010) S01 720p HDTV x264 - Maggie Q. - Sát Thủ Nikita
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Tân Thủy Hử (2011) D01 NTSC DVD DD2.0 x264-SDvB (Thuyết Minh)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
Tân Thủy Hử (2011) NTSC DVD5 AC3 Thuyết Minh (DVD10)
Mega.1280.Com | 4Share.VN


PHIM VIỆT NAM:
Bẫy Rồng (2009) PAL DVD x264 - SDvB (Johnny Trí Nguyễn - Ngô Thanh Vân)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com
Bẫy Rồng (2009) PAL DVD5 (Johnny Trí Nguyễn - Ngô Thanh Vân)
Mega.1280.Com
Để Mai Tính (2010) DVDRip (Dustin Trí Nguyễn - Kathy Uyên)
MegaShare.VN 1 Link | Mega.1280.Com | 4Share.VN
The Rebel (2007) 720p Blu-ray DD5.1 x264-FHD - Dòng Máu Anh Hùng (Johnny Trí Nguyễn)
Mega.1280.Comhttp://www.hdvietnam.com/diendan/150-thu-vien-link-phim/143331-list-phim-duoc-upload-leech-mr-tom-hd-viet-nam.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét