Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Ngọn Cỏ Gió Đùa - VN DVDRip-AVI-Complete (Phim Truyện Cải Lương)


Phim Truyện Cải Lương Ngọn Cỏ Gió Đùa Gồm Có 2 DVD (DVD-Rip-AVI)
Mổi DVD Tình Buồn Chia Ra Làm 3 Phần ....
DL Phần Nào Xem Phần Đó Không Cần phải Ghép


DVD1
Phần 1: http://www.megaupload.com/?d=5S8BEH6S
Phần 2: http://www.megaupload.com/?d=075U02GS
Phần 3: http://www.megaupload.com/?d=E38AAHD2

DVD 2
Phần 1: http://www.megaupload.com/?d=Z1276DP7
Phần 2: http://www.megaupload.com/?d=3BDH0DIW
Phần 3End: http://www.megaupload.com/?d=0VTZVW68


đã có trọn 2 đỉa...chúc ACE xem vui vẻ


Tình Buồn
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=262309

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét