Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Người Đàn Bà Đầu Tiên = Tình Yêu Trong Sáng - HQ - DVD ripped-USLT

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=109188&d=1252558465


http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=109187&d=1252558465

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=109188&d=1252558465

Người Đàn Bà Đầu Tiên - DVD ripped-USLT-AVI

Tình Yêu Trong Sáng - Người Đàn Bà Đầu Tiên
All About Eve
Đạo diễn: Lee Jin Suk, Han Chul Soo
Diễn viên: Chae Rim, Jang Dong Gun, Han Jae Suk, Kim So Yun/yeon, Kim Jung Eun
Sản xuất: MBC
Thể loại: Phim Đại Hàn
Số tập: 20 parts
Năm phát hành: 2000
Quốc gia: Nam Hàn

High quality ripped, 720x480 over 500MB/Eps.

Links Folder: http://www.megaupload.com/?f=ASDU0UAZ

Tập 1 & 2a http://www.megaupload.com/?d=EJTJKHR1
Tập 1 & 2b http://www.megaupload.com/?d=48DLI721
Tập 3 & 4a http://www.megaupload.com/?d=6I7FVNVW
Tập 3 & 4b http://www.megaupload.com/?d=HCDXWUGX
Tập 5 & 6a http://www.megaupload.com/?d=6RES4GAF
Tập 5 & 6a http://www.megaupload.com/?d=1RE6PEGL (new link)
Tập 5 & 6b http://www.megaupload.com/?d=NPU4HP06
Tập 7 & 8a http://www.megaupload.com/?d=LNP09UO8
Tập 7 & 8b http://www.megaupload.com/?d=JPH5MFTQ
Tập 9&10a http://www.megaupload.com/?d=6GHUM6UB
Tập 9&10b1 http://www.megaupload.com/?d=CAXFR6TQ
Tập 9&10b2 http://www.megaupload.com/?d=JYQNHEXQ
tập 11&12a http://www.megaupload.com/?d=0AKR97X3
Tập 11&12b http://www.megaupload.com/?d=NTSDNNGE
Tập 13&14a http://www.megaupload.com/?d=K21NXQUH
Tập 13&14b http://www.megaupload.com/?d=RP9IO97J
Tập 15&16a_1 http://www.megaupload.com/?d=Q2TII036
Tập 15&16a_2 http://www.megaupload.com/?d=II3XZWX2
Tập 15&16b http://www.megaupload.com/?d=XVEE94N0
Tập 17&18a_1 http://www.megaupload.com/?d=DBXKYA88
Tập 17&18a_2 http://www.megaupload.com/?d=8TDUVLWK
Tập 17&18b http://www.megaupload.com/?d=0P2EFYG0
Tập 19&20a_1 http://www.megaupload.com/?d=4R4ZABQA
Tập 19&20a_2 http://www.megaupload.com/?d=O6RD20WQ
Tập 19&20b http://www.megaupload.com/?d=U3G9P8UA


Có một số tập bị chia 2 ở phần đàu do Mega cứ cho cùng link cho cả hai tập luôn, dù cho bl đã reup tát cả 5 lần đều bị như nhau, nên bl buộc phải chia các phần bị trùng links làm 2; cho nên các bạn dl về chịu khó joint 2 lần cho những tập có 3 links nhé...


New links for All About Eve/ Người Đàn Bà Đầu Tiên - 20/20 Tập AVI [US L.T.]


part_01&02_1 http://www.megaupload.com/?d=MHOLEOWV
part_01&02_2 http://www.megaupload.com/?d=617VYD88
part_01&02_3 http://www.megaupload.com/?d=7R2MSZ7V
part_01&02_4 http://www.megaupload.com/?d=AXNPL6BW
part_03&04_1 http://www.megaupload.com/?d=NTBHLLHJ
part_03&04_2 http://www.megaupload.com/?d=41JDAR12
part_04&04_3 http://www.megaupload.com/?d=9Z7FX0CP
part_03&04_4 http://www.megaupload.com/?d=288BU391
part_05&06_1 http://www.megaupload.com/?d=5V8GV2HA
part_05&06_2 http://www.megaupload.com/?d=Q56TILZK
part_05&06_3 http://www.megaupload.com/?d=Q56TILZK
part_05&06_4 http://www.megaupload.com/?d=S7BHTJFN
part_07&08_1 http://www.megaupload.com/?d=5H7SQMFO
part_07&08_2 http://www.megaupload.com/?d=3OJ7NGK3
part_07&08_3 http://www.megaupload.com/?d=9D89GZEJ
part_07&08_4 http://www.megaupload.com/?d=PDNNZ1KZ
part_09&10_1 http://www.megaupload.com/?d=1CGKY8EW
part_09&10_2 http://www.megaupload.com/?d=XT4SV857
part_09&10_3 http://www.megaupload.com/?d=K2S5NCQ9
part_09&10_4 http://www.megaupload.com/?d=JYQNHEXQ
part_11&12_1 http://www.megaupload.com/?d=RS3OIIU0
part_11&12_2 http://www.megaupload.com/?d=RS3OIIU0
part_11&12_3 http://www.megaupload.com/?d=2YXQPXWQ
part_11&12_4 http://www.megaupload.com/?d=HUKGEHGH
part_13&14_1 http://www.megaupload.com/?d=D2NQTJJH
part_13&14_2 http://www.megaupload.com/?d=N9508VQA
part_13&14_3 http://www.megaupload.com/?d=V4K3YZ6K
part_13&14_4 http://www.megaupload.com/?d=V4K3YZ6K
part_15&16_1 http://www.megaupload.com/?d=Q2TII036
part_15&16_2 http://www.megaupload.com/?d=P9KYMQ80
part_15&16_3 http://www.megaupload.com/?d=7REJSQY6
part_15&16_4 http://www.megaupload.com/?d=7REJSQY6
part_17&18_1 http://www.megaupload.com/?d=DBXKYA88
part_17&18_2 http://www.megaupload.com/?d=8TDUVLWK
part_17&18_3 http://www.megaupload.com/?d=YH2Y3ZCI
part_17&18_4 http://www.megaupload.com/?d=8QWG1T2Z
part_19&20_1 http://www.megaupload.com/?d=4R4ZABQA
part_19&20_2 http://www.megaupload.com/?d=O6RD20WQ
part_19&20_3 http://www.megaupload.com/?d=WMQSA4LO
part_19&20_4 http://www.megaupload.com/?d=INCW67RU

Links folder: http://www.megaupload.com/?f=67QO3BIA

PW: DaMinhChau

benlen
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=198720

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét