Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

Những mối tình II - TVB (US lồng tiếng - 10 tập AVI)


Phim TVB - US lồng tiếng
Phim dài: 10 tập
Phim dạng: divx AVI
Độ lớn mỗi tập: 450 MB
Diễn viên: Ngô Khải Hoa, Đặng Túy Vân, Dương Tử Kỳ, Tiết Gia Yến, Chung Canh Huy, Trịnh Gia Dĩnh


Tập 1
1: http://www.megaupload.com/?d=BOBUEU69
2: http://www.megaupload.com/?d=QAV39ENA
3: http://www.megaupload.com/?d=ZUG0XH0U
4: http://www.megaupload.com/?d=P4YF6R4E
5: http://www.megaupload.com/?d=GTNXDQ6R

Tập 2
1: http://www.megaupload.com/?d=6FWA0P2V
2: http://www.megaupload.com/?d=HH48TSK7
3: http://www.megaupload.com/?d=X8YAIQ0Y
4: http://www.megaupload.com/?d=25NTEAKI
5: http://www.megaupload.com/?d=Z8RV2A77

Tập 3
1: http://www.megaupload.com/?d=6R7Y104Q
2: http://www.megaupload.com/?d=ZY06PYD1
3: http://www.megaupload.com/?d=DVDPS4Z7
4: http://www.megaupload.com/?d=L1FJE5AY
5: http://www.megaupload.com/?d=PT37LT55

Tập 4
1: http://www.megaupload.com/?d=YCYURI0D
2: http://www.megaupload.com/?d=KBRUU7GY
3: http://www.megaupload.com/?d=HBO5CBJX
4: http://www.megaupload.com/?d=WD62PPMZ
5: http://www.megaupload.com/?d=PMBNV2Z7

Tập 5
1: http://www.megaupload.com/?d=J1VQ1DHT
2: http://www.megaupload.com/?d=M4N287T8
3: http://www.megaupload.com/?d=CO7GC2TK
4: http://www.megaupload.com/?d=ML89JU9D
5: http://www.megaupload.com/?d=LIVDG89V

Tập 6
1: http://www.megaupload.com/?d=F2Z5GJ64
2: http://www.megaupload.com/?d=YXL7CX1C
3: http://www.megaupload.com/?d=40OLVLH3
4: http://www.megaupload.com/?d=6TQHKB42
5: http://www.megaupload.com/?d=BDMHM7L2

Tập 7
1: http://www.megaupload.com/?d=OVKFPYFT
2: http://www.megaupload.com/?d=RM9CD4TV
3: http://www.megaupload.com/?d=GKLZMXGQ
4: http://www.megaupload.com/?d=06U4WWCU
5: http://www.megaupload.com/?d=1E7GRJTI

Tập 8
1: http://www.megaupload.com/?d=YU74WIWZ
2: http://www.megaupload.com/?d=D1HJ7OV2
3: http://www.megaupload.com/?d=RPQJ6B40
4: http://www.megaupload.com/?d=IY4WXWTB
5: http://www.megaupload.com/?d=PJ8O2UB7

Tập 9
1: http://www.megaupload.com/?d=IJJHEBAQ
2: http://www.megaupload.com/?d=633EPGG1
3: http://www.megaupload.com/?d=FPNXJOB9
4: http://www.megaupload.com/?d=NVTCAVWK
5: http://www.megaupload.com/?d=L4QOSK3U

Tập 10
1: http://www.megaupload.com/?d=ZG0XWEZ0
2: http://www.megaupload.com/?d=IX8FQJV0
3: http://www.megaupload.com/?d=W8UBQOHB
4: http://www.megaupload.com/?d=T23S75JZ
5: http://www.megaupload.com/?d=3A0MB6TO

End

mietmai
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=13805

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét