Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

PBN - Paris By Night 49: Chúng Ta Đi Mang Theo Quê Hương


http://i242.photobucket.com/albums/ff119/discutiekim/PARIS%20BY%20NIGHT%20CENTRE/Paris%20By%20Night%201-92/Thuy-Nga-49---chung-ta-di-mang-theo.jpghttp://linkphim.wordpress.com/2010/12/17/bộ-sưu-tập-video-ca-nhạc-thuy-nga-paris-by-night-asia-van-sơn-bonus-dvd9-update/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét