Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

THƯ KIẾM ÂN ThÙ - TQ - AVI~ 450MB (US LỒNG TIẾNG) (45 TẬP)
US LỒNG TIẾNG
Phim Dài 45 Tập
Dưới dạng AVI ~ 450MB


*Diễn Viên :
Triệu Văn Trác
Trần Chiêu Vinh
Quan Vịnh Hà
Lữ Lương Vĩ
Trương Thiết Lâm
Trịnh Bội Bội
Tạ Quân Hào
Tôn Lợi


Tập 1:
1.1: http://www.megaupload.com/?d=KVNIV961
1.2: http://www.megaupload.com/?d=LVL9KV48
Tập 2:
2.1: http://www.megaupload.com/?d=IO8W3FID
2.2: http://www.megaupload.com/?d=GVV1NNZH
Tập 3:
3.1: http://www.megaupload.com/?d=VK4JNCFX
3.2: http://www.megaupload.com/?d=NGY50F1Z
Tập 4:
4.1: http://www.megaupload.com/?d=7G9AU7UC
4.2: http://www.megaupload.com/?d=XNTCU83W
Tập 5:
5.1: http://www.megaupload.com/?d=MACDRE0O
5.2: http://www.megaupload.com/?d=LT9BEZOO
Tập 6:
6.1: http://www.megaupload.com/?d=IMK2B97Y
6.2: http://www.megaupload.com/?d=PMHRQGB2
Tập 7:
7.1: http://www.megaupload.com/?d=8JN2KK9T
7.2: http://www.megaupload.com/?d=X6QEDFPA
Tập 8:
8.1: http://www.megaupload.com/?d=96EPTG93
8.2: http://www.megaupload.com/?d=PJUMTLM4
Tập 9:
9.1: http://www.megaupload.com/?d=CJL6ZPRC
9.2: http://www.megaupload.com/?d=SVNRL3C7
Tập 10:
10.1: http://www.megaupload.com/?d=LS0PCIRY
10.2: http://www.megaupload.com/?d=Q2JJOVRN
Tập 11:
11.1: http://www.megaupload.com/?d=Y4ZR3SHU
11.2: http://www.megaupload.com/?d=AAONCEUC
Tập 12:
12.1: http://www.megaupload.com/?d=MU63T1F1
12.2: http://www.megaupload.com/?d=5JT7C4LC
Tập 13:
13.1: http://www.megaupload.com/?d=WKUOS5UM
13.2: http://www.megaupload.com/?d=6Q973EIZ
Tập 14:
14.1: http://www.megaupload.com/?d=T4QEYJ9O
14.2: http://www.megaupload.com/?d=U1IE7PN5
Tập 15:
15.1: http://www.megaupload.com/?d=0LH8XLVQ
15.2: http://www.megaupload.com/?d=0FGJHNQ9
Tập 16:
16.1: http://www.megaupload.com/?d=46XOQUOG
16.2: http://www.megaupload.com/?d=IGBC3T2G
Tập 17:
17.1: http://www.megaupload.com/?d=0X00W3HS
17.2: http://www.megaupload.com/?d=MHNJ311M
Tập 18:
18.1: http://www.megaupload.com/?d=XZYWZGI3
18.2: http://www.megaupload.com/?d=CR04TVFA
Tập 19:
19.1: http://www.megaupload.com/?d=TZA5XWVE
19.2: http://www.megaupload.com/?d=YNSY7YZ5
Tập 20:
20.1: http://www.megaupload.com/?d=7E3GYZCB
20.2: http://www.megaupload.com/?d=1DDRIUUZ
Tập 21:
21.1: http://www.megaupload.com/?d=E5LCRAUK
21.2: http://www.megaupload.com/?d=IEDGEKVQ
Tập 22:
22.1: http://www.megaupload.com/?d=TMXYHMXP
22.2: http://www.megaupload.com/?d=10KLWUJN
Tập 23:
23.1: http://www.megaupload.com/?d=ZWRG3K80
23.2: http://www.megaupload.com/?d=SWQKWBF4
Tập 24:
24.1: http://www.megaupload.com/?d=DZDOIPC8
24.2: http://www.megaupload.com/?d=DAV1OS00
Tập 25:
25.1: http://www.megaupload.com/?d=1NRENQ4N
25.2: http://www.megaupload.com/?d=7ZHZAH3E
Tập 26:
26.1: http://www.megaupload.com/?d=11R0XRVW
26.2: http://www.megaupload.com/?d=H0P7F7T8
Tập 27:
27.1: http://www.megaupload.com/?d=DB4JNMRC
27.2: http://www.megaupload.com/?d=F9565OS4
Tập 28:
28.1: http://www.megaupload.com/?d=RO7K3TQH
28.2: http://www.megaupload.com/?d=7TCA8ZU1
Tập 29:
29.1: http://www.megaupload.com/?d=AJTP9MFY
29.2: http://www.megaupload.com/?d=625T6VWN
Tập 30:
30.1: http://www.megaupload.com/?d=EA83L90U
30.2: http://www.megaupload.com/?d=LS71RFWF
Tập 31:
31.1: http://www.megaupload.com/?d=LYCKJNM7
31.2: http://www.megaupload.com/?d=SOKKAE8A
Tập 32:
32.1: http://www.megaupload.com/?d=3WSE0HV9
32.2: http://www.megaupload.com/?d=IOMK7CV5
Tập 33:
33.1: http://www.megaupload.com/?d=ET6XXYNM
33.2: http://www.megaupload.com/?d=6RW2FZCY
Tập 34:
34.1: http://www.megaupload.com/?d=RTDYWKHT
34.2: http://www.megaupload.com/?d=OK0C8WTW
Tập 35:
35.1: http://www.megaupload.com/?d=PST07V8V
35.2: http://www.megaupload.com/?d=7X050JH1
Tập 36:
36.1: http://www.megaupload.com/?d=HWEHCXRT
36.2: http://www.megaupload.com/?d=RAM63740
Tập 37:
37.1: http://www.megaupload.com/?d=CTI86I3B
37.2: http://www.megaupload.com/?d=HHPJNE1J
Tập 38:
38.1: http://www.megaupload.com/?d=HPIDB2TS
38.2: http://www.megaupload.com/?d=V918OP97
Tập 39:
39.1: http://www.megaupload.com/?d=FC2MBVHD
39.2: http://www.megaupload.com/?d=0NKU1OHL
Tập 40:
40.1: http://www.megaupload.com/?d=AVTVYOIS
40.2: http://www.megaupload.com/?d=RP6HM13J
Tập 41:
41.1: http://www.megaupload.com/?d=7WKWU4C2
41.2: http://www.megaupload.com/?d=JM5ISRYN
Tập 42:
42.1: http://www.megaupload.com/?d=7KG45R60
42.2: http://www.megaupload.com/?d=5KBI2K8E
Tập 43:
43.1: http://www.megaupload.com/?d=OCTJH9T8
43.2: http://www.megaupload.com/?d=Y3D6M91J
Tập 44:
44.1: http://www.megaupload.com/?d=0RKQS889
44.2: http://www.megaupload.com/?d=S1AZNWI5
Tập 45 Hết:
45.1: http://www.megaupload.com/?d=YX6C53KQ
45.2: http://www.megaupload.com/?d=0A5DC9F2

hip hop
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=53

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét