Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Tiếng Dương Cầm Trên Biển - VN (30/30 Episodes)Câu chuyện được lồng ghép trong một thế giới tình cảm phức tạp, đặt trong trạng thái giằng xé của những xúc cảm: Tình yêu hay lòng hận thù, sự bao dung hay sự ích kỷ...; thể hiện những tính cách đa chiều và sống động. Bộ phim nói lên một sự thật: PR không phải là cuộc dạo chơi của những người thiếu kiến thức và bản lĩnh; sự thành công không đến dễ dàng một sớm một chiều. Đó là một quá trình học hỏi, phấn đấu không ngừng.


Các diễn viên tham gia bộ phim: Minh Tiệp (vai Tùng), Jennifer Phạm (Ngọc), Lan Hương (Kiều), Quang Thảo (Quang), Trương Yến (Quyên), Như Ý (Phong Lan), Thanh Vân (Vân), Quang Hòa (Hoan), Đoàn Việt Hà (bà Loan), Nguyễn Hậu (ông Khang)...Disc 01 (tập 1-5)
http://www.megaupload.com/?f=UQS11LTE
Disc 02 (tập 6-10)
http://www.megaupload.com/?f=XNHXAXFE
Disc 03 (tập 11-15)
http://www.megaupload.com/?f=469B6SOD
Disc 04 (tập 16-20)
http://www.megaupload.com/?f=MK5DS3Y4Tập 30
http://www.megaupload.com/?d=ZFMNXMF5
http://www.megaupload.com/?d=6BKFE164
http://www.megaupload.com/?d=NDS56YO7
http://www.megaupload.com/?d=YTGLLWO1
http://www.megaupload.com/?d=0A6NWW27

Tập 29
http://www.megaupload.com/?d=QTIJYDBY
http://www.megaupload.com/?d=XU97M69Z
http://www.megaupload.com/?d=I448FC5R
http://www.megaupload.com/?d=4C4MUXGG
http://www.megaupload.com/?d=N8A4OI3Y

Tập 28
http://www.megaupload.com/?d=3IOFL5VI
http://www.megaupload.com/?d=KGYWM1KZ
http://www.megaupload.com/?d=3V7ZJXVP
http://www.megaupload.com/?d=WRY8SXU7
http://www.megaupload.com/?d=JA77BSVQ

Tập 27
http://www.megaupload.com/?d=WIRVK94I
http://www.megaupload.com/?d=BJ9SSACL
http://www.megaupload.com/?d=B4INIOSP
http://www.megaupload.com/?d=B2CZJP0R
http://www.megaupload.com/?d=K2EM2G4P

Tập 26
http://www.megaupload.com/?d=R61JFDQR
http://www.megaupload.com/?d=7BD3H1OM
http://www.megaupload.com/?d=4U8IZEPV
http://www.megaupload.com/?d=TBTDHX4F
http://www.megaupload.com/?d=JFELA56C

Tập 25
http://www.megaupload.com/?d=JWGL4VYK
http://www.megaupload.com/?d=QK40NC68
http://www.megaupload.com/?d=KJPBTN4F
http://www.megaupload.com/?d=JYWM9BYR
http://www.megaupload.com/?d=6R0GVNVH

Tập 24
http://www.megaupload.com/?d=96Q3Q4FA
http://www.megaupload.com/?d=FCUDMQLY
http://www.megaupload.com/?d=NAUV7N32
http://www.megaupload.com/?d=SNRB51KZ
http://www.megaupload.com/?d=EZ9RT0Z0

Tập 23
http://www.megaupload.com/?d=GEOXM8EH
http://www.megaupload.com/?d=UXPCV5KK
http://www.megaupload.com/?d=6SN0S6XS
http://www.megaupload.com/?d=C01LFJ83
http://www.megaupload.com/?d=Y10WJ3I8

Tập 22
http://www.megaupload.com/?d=5ZEK1GW9
http://www.megaupload.com/?d=T1VUMAQ4
http://www.megaupload.com/?d=6RUTXDON
http://www.megaupload.com/?d=TQ5IW17C
http://www.megaupload.com/?d=P7RTR2E3

Tập 21
http://www.megaupload.com/?d=V1Y641DB
http://www.megaupload.com/?d=WI1PR3IR
http://www.megaupload.com/?d=CU5XVDB0
http://www.megaupload.com/?d=4BENO64U
http://www.megaupload.com/?d=ZKCFRAKI

Tập 20
http://www.megaupload.com/?d=LV47GQAX
http://www.megaupload.com/?d=JC489174
http://www.megaupload.com/?d=VMD5XGO3
http://www.megaupload.com/?d=YXDS2NU1
http://www.megaupload.com/?d=DMQ4U2EI

Tập 19
http://www.megaupload.com/?d=3U5UIQ3K
http://www.megaupload.com/?d=DNA7U022
http://www.megaupload.com/?d=MPT3NDB5
http://www.megaupload.com/?d=GZLVUS3O
http://www.megaupload.com/?d=EX5UL720

Tập 18
http://www.megaupload.com/?d=IE1C6ZCE
http://www.megaupload.com/?d=ZUMKLSEM
http://www.megaupload.com/?d=8L2JPX8B
http://www.megaupload.com/?d=ZCAPN1OL
http://www.megaupload.com/?d=SMB8AC02

Tập 17
http://www.megaupload.com/?d=YVIEEOF8
http://www.megaupload.com/?d=P3AGD18A
http://www.megaupload.com/?d=JD7N32PH
http://www.megaupload.com/?d=5ANUSKRB
http://www.megaupload.com/?d=ZVWAXB9Z

Tập 16
http://www.megaupload.com/?d=IMA02FIW
http://www.megaupload.com/?d=6DOZQTV5
http://www.megaupload.com/?d=GW8SSJ8F
http://www.megaupload.com/?d=OQKO843N
http://www.megaupload.com/?d=CWHBUQT3

Tập 15
http://www.megaupload.com/?d=JQRTM151
http://www.megaupload.com/?d=C1FQ1RPH
http://www.megaupload.com/?d=ZNC5IWO6
http://www.megaupload.com/?d=BGU4XYDS
http://www.megaupload.com/?d=8LRYE5TO

Tập 14
http://www.megaupload.com/?d=9BU8QYJ0
http://www.megaupload.com/?d=L3BU73X8
http://www.megaupload.com/?d=QOKDV7PZ
http://www.megaupload.com/?d=SMMB7JNW
http://www.megaupload.com/?d=7SISFHXW

Tập 13
http://www.megaupload.com/?d=X5I4MOGG
http://www.megaupload.com/?d=CWCCEAJ3
http://www.megaupload.com/?d=DA6GJOB3
http://www.megaupload.com/?d=V49Y9BSQ
http://www.megaupload.com/?d=LVOEG8RT

Tập 12
http://www.megaupload.com/?d=VJ4JWGWN
http://www.megaupload.com/?d=Q1D07IZF
http://www.megaupload.com/?d=ZCLEVQ85
http://www.megaupload.com/?d=9PGTSULH
http://www.megaupload.com/?d=BENUJPLE

Tập 11
http://www.megaupload.com/?d=MLM0WCXF
http://www.megaupload.com/?d=8C1JD29H
http://www.megaupload.com/?d=U3BDTOT7
http://www.megaupload.com/?d=VA7DVGVE
http://www.megaupload.com/?d=4730CNJD

Tập 10
http://www.megaupload.com/?d=9V2V0DBZ
http://www.megaupload.com/?d=J1E27N28
http://www.megaupload.com/?d=PKCDD58V
http://www.megaupload.com/?d=ZN9U9EFK
http://www.megaupload.com/?d=RX5A2X6D

Tập 9
http://www.megaupload.com/?d=HQ3SL07S
http://www.megaupload.com/?d=UXHTGMOS
http://www.megaupload.com/?d=5ZDNU46O
http://www.megaupload.com/?d=VECSAGNS
http://www.megaupload.com/?d=GMS7K4U8

Tập 8
http://www.megaupload.com/?d=LT9E8RKX
http://www.megaupload.com/?d=4RB5JZE8
http://www.megaupload.com/?d=VXO2SI71
http://www.megaupload.com/?d=6EDKTPNU
http://www.megaupload.com/?d=KPU4DKEI

Tập 7
http://www.megaupload.com/?d=409LTFW7
http://www.megaupload.com/?d=ELFVYYMS
http://www.megaupload.com/?d=AHEZJSMY
http://www.megaupload.com/?d=MWIG5JN0
http://www.megaupload.com/?d=SFJOUD8C

Tập 6
http://www.megaupload.com/?d=GN6BYUQU
http://www.megaupload.com/?d=K50NKS5U
http://www.megaupload.com/?d=FZ5UBQU1
http://www.megaupload.com/?d=EWWDDB9F
http://www.megaupload.com/?d=9XXGIW87

Tập 5
http://www.megaupload.com/?d=EGZ2RF7C
http://www.megaupload.com/?d=QDRFH1UH
http://www.megaupload.com/?d=IRER63RG
http://www.megaupload.com/?d=Z46MP0AH
http://www.megaupload.com/?d=PDTBQK5F

Tập 4
http://www.megaupload.com/?d=SRK0VFOY
http://www.megaupload.com/?d=L4FDU7ZA
http://www.megaupload.com/?d=US39X0XD
http://www.megaupload.com/?d=UEBUPED9
http://www.megaupload.com/?d=9ZVQU88A

Tập 3
http://www.megaupload.com/?d=HFLTYD00
http://www.megaupload.com/?d=8ZLKWY5Z
http://www.megaupload.com/?d=DUSCBCNK
http://www.megaupload.com/?d=JE3X5EW3
http://www.megaupload.com/?d=ZQAEX328

Tập 2 (thiếu khoảng 8 phút)
http://www.megaupload.com/?d=63FD2UTP
http://www.megaupload.com/?d=J6UHS2KP
http://www.megaupload.com/?d=0TQGDMHH
http://www.megaupload.com/?d=SOVBDV3F
http://www.megaupload.com/?d=8LCRVOBO

Tập 1
http://www.megaupload.com/?d=DY0X5UBF
http://www.megaupload.com/?d=DP7H8TPG
http://www.megaupload.com/?d=HSOMKRDG
http://www.megaupload.com/?d=POS0BVX2
http://www.megaupload.com/?d=JSME9HGPhotman9
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=313816

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét