Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Vị ngọt Kỳ Diệu - TVB 6/6 HDTV Rip - USLT
Producer: Wong Wai Sing
Scriptwriter: Wong Yeung Tat & Poon Man Hung

Cast:
Bosco Wong Chung Chak
Wong Cho Lam
Kitty Yuen
Kate Tsui
Christine Kuo
Chan Shan Chung
Lo Man Chong
Lam Chi Sin

FileSever

Code:

http://www.fileserve.com/file/KwW78PF/ViNgotKyDieu_01.avi
http://www.fileserve.com/file/e5Mchgv/ViNgotKyDieu_02.avi
http://www.fileserve.com/file/chfCVHW/ViNgotKyDieu_03.avi
http://www.fileserve.com/file/u2f5VGK/ViNgotKyDieu_04.avi
http://www.fileserve.com/file/JwBuHmK/ViNgotKyDieu_05.avi
http://www.fileserve.com/file/u9K9MRT/ViNgotKyDieu_06End.avi ENDRebirth2207
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=387807

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét