Mảnh vườn xanh

tên tiếng Anh: The green grass of home
tên gốc: duyên lại tự hữu kỷ
số tập: 20
ngày thử trang phục: 29/1/2007
ngày phát sóng trên TVB: 11/6/2007
ngày phát hành ở VN: 20/8/2007
giám chế: Từ Ngộ An (thuật tiên tri, trăm mưu ngàn kế, bí mật bảo tàng)
đề tài: trồng cây
diễn viên:


Trần Cẩm Hồng - Thái Gia Thăng
Ngũ Vịnh Vy - Diệp Mãn Chi
Nguyên Hoa - Diệp Trường Phát
La Lạc Lâm - Thái Tích Hỷ
Mạch Trường Thanh - Diệp Thường Thịnh
Uyển Quỳnh Đan - Chu Lệ Nga
Huỳnh Trí Hiền - Hồng Quốc Vỹ
La Mẫn Trang - Diệp Mãn Lâm
La Quán Lan - Vương Thục Quyên
Giang Huy - Thái Gia Vinh
Lê Nặc Ý - Thái Gia Bảo
Đường Thi Vịnh - Ông Tuệ Như
Từ Thục Mẫn - Giang Tử Tinh
Giang Hán - Ông Triệu Đường
Trần Sơn Thông - Ông Sở Diệu
Lý Á Nam - Quan Mỹ Kỳ
Trần Dĩnh Nghiên - Tô Bích San
Tăng Vỹ Quyền - Trần Đức Kiên
Sầm Bảo Nhi - Lily
Trịnh Tuấn Hoằng - Danny
Nhan Quốc Lương - chú Đức
La Quán Phong - Lê
Lư Vĩnh Khuông - Albert
Phó Kiếm Hồng - Bill
Trần Gia Lộ - Cat
Hà Mộ Kỳ - Doris
Dương Gia Thịnh - Diệp Học Minh
Khang Hoa - Diêu Hồng
Lương Liệt Duy - Tạ Vĩnh Kỳ
Diêu Lạc Di - Tư
Lý Thể Ninh - Suki
Vu Dương - Lôi Thân