Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Người Chồng Tuổi Non - TVB - Chồng tám lạng vợ đủ cân - To love with no regret - 16/16 Tap AVI

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=247939&d=1293423512
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=247939&d=1293423512

Chồng Tám Lạng Vợ Đủ Cân (2004 - đã phát hành)

Chồng tám lạng vợ đủ cân

tên tiếng Anh: To love with no regrets
tên gốc: túc xứng lão bà bát lạng phu
số tập: 20
ngày thử trang phục: 18/7/2003
ngày phát sóng trên TVB: 24/5/2004
ngày phát hành ở VN: 26/4/2004
giám chế: Trương Càn Văn (giấc mộng hiệp sĩ, hồ sơ tuyệt mật, không thể khuất phục)
đề tài: tình cảm gia đình
diễn viên:


Huỳnh Tông Trạch - Lục Vạn Đẩu
Quách Ái Minh - Kim Ngọc
Mạch Trường Thanh - Mạch Thủ Thành
Văn Tụng Nhàn - Lục Tiền
Lê Diệu Tường - Dư Cổ
Trần Quốc Bang - Trịnh Tiên
Lạc Ứng Quân - Lục Quý
Trần Khải Di - Đông Mai / Mạch Thủ Châu
Diêu Lạc Di - Lục Phân
Phó Sở Hủy
Hạ Bình - Tô Hoa
Hứa Thiệu Hùng - Trương Hiển
Phùng Tố Ba - Mạch Cận Lai
Trần An Doanh
Mạch Gia Luân - Chu Quốc Đống
Khang Hoa - Dung
Dư Tử Minh - Dư Nhân
Tần Hoàng - Cừu Ngư
http://www.dienanh.net/forums/showthread.php/1330


Folder donwoad ---> http://www.megaupload.com/?f=36H8ORLU


Kevin Dinh
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=340075


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét