Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

Thành Đôn Hoàng - TQ - TM /8dvds = 8 Tập Rip Avi The End)

Phim Truyện TQ : Thành Đôn Hoàng - 8dvds = 8 Tập Rip Avi 


Link Dạng: 8dvds = 8 Tập Rip Avi
Chất Lượng Và Nội Dung Phim Khõi Chê
Files Size : Khoãng Từ 1.5 GB Đến Khoãng 2.3 GB Mổi Tập (640 X 480)
Thuyết Minh Tiếng Việt
Link Phim Disk 1 Trong FolDer Này ==> (25 Link Khoãng 2.2 GB)
http://www.megaupload.com/?f=ZRLIPUW0
HOẶC
 1. http://www.megaupload.com/?d=376L1JLW
 2. http://www.megaupload.com/?d=5LGIX1PS
 3. http://www.megaupload.com/?d=7U7H698W
 4. http://www.megaupload.com/?d=9BW58ANV
 5. http://www.megaupload.com/?d=A7N29CRK
 6. http://www.megaupload.com/?d=B7Z02PI2
 7. http://www.megaupload.com/?d=BA9CL777
 8. http://www.megaupload.com/?d=BSNHET22
 9. http://www.megaupload.com/?d=CE0P4GLR
 10. http://www.megaupload.com/?d=ECUC58WA
 11. http://www.megaupload.com/?d=F7HAA1FT
 12. http://www.megaupload.com/?d=HCWOMU2K
 13. http://www.megaupload.com/?d=HKN2EVD0
 14. http://www.megaupload.com/?d=HU7QNYRV
 15. http://www.megaupload.com/?d=I3BVCUIR
 16. http://www.megaupload.com/?d=IA4XFCFE
 17. http://www.megaupload.com/?d=JXUIDUR1
 18. http://www.megaupload.com/?d=LZ40S2UG
 19. http://www.megaupload.com/?d=NM922MLU
 20. http://www.megaupload.com/?d=O60O9ETQ
 21. http://www.megaupload.com/?d=RHHNKC2K
 22. http://www.megaupload.com/?d=SNW39CDW
 23. http://www.megaupload.com/?d=USUHV2J6
 24. http://www.megaupload.com/?d=V2M4HIS8
 25. http://www.megaupload.com/?d=Y9279JUD
 26. http://www.megaupload.com/?d=ZH196KY4
Link Phim Disk 2 Trong FolDer Này ==> (32 Link Khoãng 2.9 GB)
http://www.megaupload.com/?f=4DRXYFH1
HOẶC
 1. http://www.megaupload.com/?d=19OUW6G7
 2. http://www.megaupload.com/?d=2S9A01K6
 3. http://www.megaupload.com/?d=5323FYBR
 4. http://www.megaupload.com/?d=56SS5TWI
 5. http://www.megaupload.com/?d=6OR58V96
 6. http://www.megaupload.com/?d=6XNRMHDG
 7. http://www.megaupload.com/?d=7F3AEXE3
 8. http://www.megaupload.com/?d=7UDX5MEO
 9. http://www.megaupload.com/?d=8UIBTWEL
 10. http://www.megaupload.com/?d=8YCKDG4Y
 11. http://www.megaupload.com/?d=91ISGISK
 12. http://www.megaupload.com/?d=921UIU5W
 13. http://www.megaupload.com/?d=AY9RG7ZV
 14. http://www.megaupload.com/?d=F4O6BZ4D
 15. http://www.megaupload.com/?d=F7U4QAHI
 16. http://www.megaupload.com/?d=ISBA5PIH
 17. http://www.megaupload.com/?d=JE68HXZD
 18. http://www.megaupload.com/?d=LZUP4B7L
 19. http://www.megaupload.com/?d=MXU8BSZ8
 20. http://www.megaupload.com/?d=NMBFXNC0
 21. http://www.megaupload.com/?d=O5GOI5RJ
 22. http://www.megaupload.com/?d=OWCT7WX8
 23. http://www.megaupload.com/?d=P0H8H3OX
 24. http://www.megaupload.com/?d=PNT1TV1D
 25. http://www.megaupload.com/?d=Q13WTLEA
 26. http://www.megaupload.com/?d=U4EGMX19
 27. http://www.megaupload.com/?d=UI1P5RI9
 28. http://www.megaupload.com/?d=V2ZUU66Q
 29. http://www.megaupload.com/?d=V72T11RI
 30. http://www.megaupload.com/?d=W1GTABW7
 31. http://www.megaupload.com/?d=X8FSRC56
 32. http://www.megaupload.com/?d=XLSP6SFG
Link Phim Disk 3 Trong FolDer Này ==> (24 Link Khoãng 2.1 GB)
http://www.megaupload.com/?f=QZYSF54Y
HOẶC
 1. http://www.megaupload.com/?d=J5WY0ZW4
 2. http://www.megaupload.com/?d=CU2AA6V4
 3. http://www.megaupload.com/?d=ZP5OEZSX
 4. http://www.megaupload.com/?d=7ASVWYT8
 5. http://www.megaupload.com/?d=5CSHDM00
 6. http://www.megaupload.com/?d=5Q1PUXOL
 7. http://www.megaupload.com/?d=HOAUE02Y
 8. http://www.megaupload.com/?d=ZSLY8DXZ
 9. http://www.megaupload.com/?d=U1FANXRP
 10. http://www.megaupload.com/?d=DOL59EDV
 11. http://www.megaupload.com/?d=KK5JRA79
 12. http://www.megaupload.com/?d=W9BP8ENZ
 13. http://www.megaupload.com/?d=MWZ4QRNW
 14. http://www.megaupload.com/?d=K4HE2DJE
 15. http://www.megaupload.com/?d=KL3BT87Q
 16. http://www.megaupload.com/?d=DM7XCIVP
 17. http://www.megaupload.com/?d=GWTP1RJI
 18. http://www.megaupload.com/?d=H5HPD86H
 19. http://www.megaupload.com/?d=XF8XI96F
 20. http://www.megaupload.com/?d=E90C82FG
 21. http://www.megaupload.com/?d=UF8HFWGN
 22. http://www.megaupload.com/?d=U7AH1VQ6
 23. http://www.megaupload.com/?d=UG3TA0WL
 24. http://www.megaupload.com/?d=ZKEUELKZ
Link Phim Disk 4 Trong FolDer Này ==> (22 Link Khoãng 2.0 GB)
http://www.megaupload.com/?f=FHTOI2HU
HOẶC
 1. http://www.megaupload.com/?d=NCWDR2O2
 2. http://www.megaupload.com/?d=QQ772LPJ
 3. http://www.megaupload.com/?d=7MYFS86E
 4. http://www.megaupload.com/?d=2M81HNGX
 5. http://www.megaupload.com/?d=4XXBCA3Q
 6. http://www.megaupload.com/?d=BGSOSRNI
 7. http://www.megaupload.com/?d=DF7TIFAD
 8. http://www.megaupload.com/?d=3C00AKTZ
 9. http://www.megaupload.com/?d=I0HA4SF0
 10. http://www.megaupload.com/?d=DBZF6J4A
 11. http://www.megaupload.com/?d=V6FB5TG4
 12. http://www.megaupload.com/?d=CKEYYW7W
 13. http://www.megaupload.com/?d=EGNSSTR8
 14. http://www.megaupload.com/?d=1B7KE4CW
 15. http://www.megaupload.com/?d=1SF5ZMAI
 16. http://www.megaupload.com/?d=QIJA3B1O
 17. http://www.megaupload.com/?d=5ZEAYE6S
 18. http://www.megaupload.com/?d=HHTB3GEV
 19. http://www.megaupload.com/?d=2SL5URNT
 20. http://www.megaupload.com/?d=NZZMKQVO
 21. http://www.megaupload.com/?d=L032QU68
 22. http://www.megaupload.com/?d=2QUXE9PT
Link Phim Disk 5 Trong FolDer Này ==> (27 Link Khoãng 2.3 GB)
http://www.megaupload.com/?f=CBIH7D6H
HOẶC
 1. http://www.megaupload.com/?d=0KMY6HR7
 2. http://www.megaupload.com/?d=0RX6NCTG
 3. http://www.megaupload.com/?d=1J3Y2036
 4. http://www.megaupload.com/?d=6QPUQXJK
 5. http://www.megaupload.com/?d=7H1U9X4B
 6. http://www.megaupload.com/?d=8TN1L8UL
 7. http://www.megaupload.com/?d=9Z4IEJS1
 8. http://www.megaupload.com/?d=AM2CQ4HQ
 9. http://www.megaupload.com/?d=CJZPW3NE
 10. http://www.megaupload.com/?d=CL46IGH9
 11. http://www.megaupload.com/?d=DJIQZ3QD
 12. http://www.megaupload.com/?d=EFF2BNE7
 13. http://www.megaupload.com/?d=FRASR6PW
 14. http://www.megaupload.com/?d=FREZCMFU
 15. http://www.megaupload.com/?d=H4NMOID7
 16. http://www.megaupload.com/?d=I2UV9DE1
 17. http://www.megaupload.com/?d=I3V5MIPT
 18. http://www.megaupload.com/?d=K2YE6CX0
 19. http://www.megaupload.com/?d=KE22XKXI
 20. http://www.megaupload.com/?d=MS781QRO
 21. http://www.megaupload.com/?d=O3VZ95D3
 22. http://www.megaupload.com/?d=OWTCAMDT
 23. http://www.megaupload.com/?d=P3TY9D95
 24. http://www.megaupload.com/?d=PMC5ZDH1
 25. http://www.megaupload.com/?d=Y0M6AOV3
 26. http://www.megaupload.com/?d=Z9H86P97
 27. http://www.megaupload.com/?d=ZSIA9TXG
Link Phim Disk 6 Trong FolDer Này ==> (27 Link Khoãng 2.3 GB)
http://www.megaupload.com/?f=O88V4QTC
HOẶC
 1. http://www.megaupload.com/?d=UW2USXCU
 2. http://www.megaupload.com/?d=T1TWXVC0
 3. http://www.megaupload.com/?d=8AMJEC72
 4. http://www.megaupload.com/?d=ALFSKMFC
 5. http://www.megaupload.com/?d=62IDUTM3
 6. http://www.megaupload.com/?d=QVSGQK5D
 7. http://www.megaupload.com/?d=2W24N0CU
 8. http://www.megaupload.com/?d=8CRI8R1E
 9. http://www.megaupload.com/?d=GTJ37AZT
 10. http://www.megaupload.com/?d=EVR7QFG6
 11. http://www.megaupload.com/?d=OMKJ8A8Z
 12. http://www.megaupload.com/?d=J7MISLU2
 13. http://www.megaupload.com/?d=KLR5Z8KU
 14. http://www.megaupload.com/?d=GR4ID43X
 15. http://www.megaupload.com/?d=4MJE9WAV
 16. http://www.megaupload.com/?d=2C3OZ5FI
 17. http://www.megaupload.com/?d=BY3VJW4G
 18. http://www.megaupload.com/?d=YVELW8Y9
 19. http://www.megaupload.com/?d=JNS46JAK
 20. http://www.megaupload.com/?d=IC6N3BUS
 21. http://www.megaupload.com/?d=LPYGRG8T
 22. http://www.megaupload.com/?d=KF8I7XOB
 23. http://www.megaupload.com/?d=6NROMSFS
 24. http://www.megaupload.com/?d=KXT2M3BE
 25. http://www.megaupload.com/?d=JGCCNKXI
 26. http://www.megaupload.com/?d=Z2ZU6JXO
 27. http://www.megaupload.com/?d=4R7VDU5N
Link Phim Disk 7 Trong FolDer Này ==> (31 Link Khoãng 2.8 GB)
http://www.megaupload.com/?f=YXW5U238
HOẶC
 1. http://www.megaupload.com/?d=0OSH0X5J
 2. http://www.megaupload.com/?d=31JU5SMA
 3. http://www.megaupload.com/?d=6X4L79IN
 4. http://www.megaupload.com/?d=7ZCP0SU6
 5. http://www.megaupload.com/?d=A6ONBBJR
 6. http://www.megaupload.com/?d=B0C1SAN7
 7. http://www.megaupload.com/?d=C0Q9Y13D
 8. http://www.megaupload.com/?d=CCVMQ8AQ
 9. http://www.megaupload.com/?d=CU83S65I
 10. http://www.megaupload.com/?d=DDUL3ZAQ
 11. http://www.megaupload.com/?d=ETYWQJLJ
 12. http://www.megaupload.com/?d=F13YU60Q
 13. http://www.megaupload.com/?d=FXGHATB7
 14. http://www.megaupload.com/?d=GDEV4V43
 15. http://www.megaupload.com/?d=HO3OI0E1
 16. http://www.megaupload.com/?d=HT6EDSOF
 17. http://www.megaupload.com/?d=HZHG2YFC
 18. http://www.megaupload.com/?d=JX74EMG6
 19. http://www.megaupload.com/?d=KSAXY0WO
 20. http://www.megaupload.com/?d=NMDF8ZFJ
 21. http://www.megaupload.com/?d=O4XLHEDP
 22. http://www.megaupload.com/?d=OZAWTKGS
 23. http://www.megaupload.com/?d=PMDJX5F7
 24. http://www.megaupload.com/?d=QFD86R5P
 25. http://www.megaupload.com/?d=T1WRY8XI
 26. http://www.megaupload.com/?d=TYJQGEQ8
 27. http://www.megaupload.com/?d=U7ERBXEG
 28. http://www.megaupload.com/?d=UCN3Z7K2
 29. http://www.megaupload.com/?d=UDKQWLT4
 30. http://www.megaupload.com/?d=UJSJ9M68
 31. http://www.megaupload.com/?d=YCXE28KV
Link Phim Disk 8 Trong FolDer Này ==> (22 Link Khoãng 2.0 GB)
http://www.megaupload.com/?f=QC4K7YOI
HOẶC
 1. http://www.megaupload.com/?d=N6U0DOAN
 2. http://www.megaupload.com/?d=J8RUYZOL
 3. http://www.megaupload.com/?d=YGB5GVKY
 4. http://www.megaupload.com/?d=25R59BDW
 5. http://www.megaupload.com/?d=U54LBJK2
 6. http://www.megaupload.com/?d=253SZQGS
 7. http://www.megaupload.com/?d=YW4VA7YL
 8. http://www.megaupload.com/?d=WM6VD645
 9. http://www.megaupload.com/?d=POEOY9R4
 10. http://www.megaupload.com/?d=LQQ7UEGU
 11. http://www.megaupload.com/?d=JQ250RTZ
 12. http://www.megaupload.com/?d=ZXKFBUVY
 13. http://www.megaupload.com/?d=BG9Z86EX
 14. http://www.megaupload.com/?d=1G5XPGFJ
 15. http://www.megaupload.com/?d=D2JYDMQN
 16. http://www.megaupload.com/?d=157SW0LN
 17. http://www.megaupload.com/?d=NKSLPWRK
 18. http://www.megaupload.com/?d=QVMT0QQF
 19. http://www.megaupload.com/?d=8SYCL79V
 20. http://www.megaupload.com/?d=USX4U2CG
 21. http://www.megaupload.com/?d=QR3DAIN7
 22. http://www.megaupload.com/?d=4YYG0T6X

COVER http://www.megaupload.com/?d=Y9279JUD
THE END

* Xin các bạn lưu ý :
* Tất cả link trọn bộ được bỏ trong folder . Các bạn nhấn vào link Folder và chờ chốc lát, sẽ có 1 folder mở ra , sau đó nhấn vào chữ "File Name" sẽ được sắp xếp theo thứ tự . Tiếp theo nhấn chữ "Next" sẽ được chuyển sang trang kế tiếp cho đến hết . Máy phải có Flash Media mới mở được folder .Trong Folder mỗi DVD ngắn dài GB khác nhau , đều đủ bộ . khi thấy End là hết phim .

* Copy folder link > paste vào Mega Manager 2.0 ( Vào website chính của Mega lấy software . Mở software lên lấy " download " > Lấy dấu + ở dưới rồi paste link vào > Bấm OK . Sẽ được tung ra toàn bộ links , và sẽ được tự động download , tất cả files được tự động bỏ vào folder " My Download " .)

* Chú ý : Các bạn cần phải đọc trước khi download .
Trong folder có những file " PAR2 " được sáng lập bởi QuickPar Software , dùng đễ kiểm tra những file bị thiếu hoặc bị hư trong mỗi DVD hay tập . Nếu bị thiếu từ 2 files trở lại thì QuickPar sẽ tự động phục hồi lại mà không cần phải download nữa ( 3 files trở lên thì không được ). Do đó cần phải download tất cả các file PAR2 nầy .
- QuickPar Software ở đây: http://www.megaupload.com/?d=94PPJCJ6

- Hướng dẫn : Tải QuickPar Software về máy trước > Double Click file par2 trên hết > QuickPar tự động kiểm tra từng file một xem có bị thiếu hay bị hư hay không > Khi thấy 100% ; Missing Files = 0 ; Chữ Exit nổi lên là có đủ và không hư hại > Xong dùng HJSPLIT software join lại . Trường hợp Missing Files = 2 hoặc 1 , thì QuickPar chạy hơi lâu để phục hồi cho có lại , khi thấy 100% và chữ Exit là xong > Cũng dùng HJSPLIT join lại .

ĐÂY LÀ NHỮNG SOFWAVE CẦN THIẾT KHI XEM PHIM & JOIN PHIM NẾU CÁC BẠN CẦN THÌ DL VỀ NHÉ ==>
Download Divx
Download VLC player
Download K-Lite Mega Codec Pack
Sofwave cắt & joine http://www.megaupload.com/?d=A8D3JI3N
Kim_Bang_2
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=42771

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét