Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

Vùng Trời Bao La ( TVB - 40 Tập - AVI )Phim Tình Cảm - Tâm Lý - Xã Hội . Được lồng tiếng Việt tại USA .

Dạng AVI . Hình ảnh chất lượng rõ . Nên xem với VLC Media Player .
http://www.videolan.org

Dùng HJSPLIT software ở đây join lại mỗi tập.
http://www.freebyte.com/hjsplit/
http://www.jaist.ac.jp/~hoangle/filesj/index.html ( Software nầy rất nhanh )

* Xin các bạn lưu ý : Vì máy chứa file không nỗi nên phải xóa bỏ sau khi upload xong . Nếu trường hợp link bị Mề gà khoá lại trong 1 thời gian nào đó thì các bạn viết lời yêu cầu những bạn nào đã download được , xin reup lại cho các bạn nhá .


Tập 1 ( 2 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=6L2076GT
002 http://www.megaupload.com/?d=R1GPHOND
Tập 2 ( 2 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=U7BANEYM
002 http://www.megaupload.com/?d=YUCZLBXH
Tập 3 ( 2 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=YP1975HW
002 http://www.megaupload.com/?d=JU2W0SPY
Tập 4 ( 3 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=1XLFUWH8
002 http://www.megaupload.com/?d=U78U8F13
003 http://www.megaupload.com/?d=GQWT28C0
Tập 5 ( 3 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=TOWEB9W4
002 http://www.megaupload.com/?d=B8O4BQQG
003 http://www.megaupload.com/?d=V1F9FR6W
Tập 6 ( 2 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=10L8PNST
002 http://www.megaupload.com/?d=9W6YA5R4
Tập 7 ( 3 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=PSLILWFD
002 http://www.megaupload.com/?d=ULEWM5RZ
003 http://www.megaupload.com/?d=WALGZA2R
Tập 8 ( 2 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=QRKYJFBE
002 http://www.megaupload.com/?d=0TQMCZJ6
Tập 9 ( 2 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=A12RNTZ2
002 http://www.megaupload.com/?d=8PH8TYJL
Tập 10 ( 2 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=H3BXNVYY
002 http://www.megaupload.com/?d=ZMH6T7B3
Tập 11 ( 2 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=JOPFZI22
002 http://www.megaupload.com/?d=EE109LGD
Tập 12 ( 2 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=HHWQM9HN
002 http://www.megaupload.com/?d=FHL7L2BQ
Tập 13 ( 2 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=WK8N21TR
002 http://www.megaupload.com/?d=YOQBV8F2
Tập 14 ( 3 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=11MD4TJJ
002 http://www.megaupload.com/?d=QB9DK1C6
003 http://www.megaupload.com/?d=PTHN9P0D
Tập 15 ( 3 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=W5T7ILQZ
002 http://www.megaupload.com/?d=7U1JZL7S
003 http://www.megaupload.com/?d=KALNKP40
Tập 16 ( 2 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=W3PY1CJ0
002 http://www.megaupload.com/?d=T5EA5XSF
Tập 17 ( 2 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=TTWF1PQX
002 http://www.megaupload.com/?d=K89K2BOU
Tập 18 ( 2 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=119Z3034
002 http://www.megaupload.com/?d=WYR7R987
Tập 19 ( 3 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=6O7ZPL9N
002 http://www.megaupload.com/?d=Q95YC990
003 http://www.megaupload.com/?d=N87FYQP0
Tập 20 ( 2 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=6UL29CBN
002 http://www.megaupload.com/?d=LO11MJI2
Tập 21 ( 2 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=XQGHOVL3
002 http://www.megaupload.com/?d=KL149L1R
Tập 22 ( 2 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=YIEQVGDY
002 http://www.megaupload.com/?d=GQPXFZQA
Tập 23 ( 2 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=ARA46JU5
002 http://www.megaupload.com/?d=59HDFCEZ
Tập 24 ( 2 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=HXVQAHQB
002 http://www.megaupload.com/?d=8XZIIWZG
Tập 25 ( 2 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=EFENDZFX
002 http://www.megaupload.com/?d=QRBOXCUR
Tập 26 ( 2 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=B239VOIE
002 http://www.megaupload.com/?d=PX68HB89
Tập 27 ( 4 Links ) Dạng RMVB , xem với RealPlayer
001 http://www.megaupload.com/?d=926VSBWQ
002 http://www.megaupload.com/?d=FGOD8THW
003 http://www.megaupload.com/?d=G0E5HVWJ
004 http://www.megaupload.com/?d=Y4984LN0
Tập 28 ( 3 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=EPHCHX3H
002 http://www.megaupload.com/?d=CHG8T7AZ
003 http://www.megaupload.com/?d=E52I73NZ
Tập 29 ( 3 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=8QM82LLM
002 http://www.megaupload.com/?d=SSN7BCQ7
003 http://www.megaupload.com/?d=NZI2I1OA
Tập 30 ( 3 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=X37YX6PT
002 http://www.megaupload.com/?d=IQTJKTOS
003 http://www.megaupload.com/?d=0F1I18IL
Tập 31 ( 3 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=JYREKM40
002 http://www.megaupload.com/?d=7BZU35HI
003 http://www.megaupload.com/?d=MZLL0780
Tập 32 ( 3 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=DKC4FG68
002 http://www.megaupload.com/?d=OF5R0KQR
003 http://www.megaupload.com/?d=6UMR1S2U
Tập 33 ( 3 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=XPPYEVBM
002 http://www.megaupload.com/?d=XIMFKFGX
003 http://www.megaupload.com/?d=KFMF517H
Tập 34 ( 3 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=FPHCUKF7
002 http://www.megaupload.com/?d=MCCC2HTF
003 http://www.megaupload.com/?d=KBN23IAX
Tập 35 ( 3 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=TGSCMM5J
002 http://www.megaupload.com/?d=WNJR7Q1X
003 http://www.megaupload.com/?d=WFPAZDME
Tập 36 ( 3 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=RMESFQ6Z
002 http://www.megaupload.com/?d=XOW3DCBN
003 http://www.megaupload.com/?d=26FABDTR
Tập 37 ( 3 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=EMF8VYLA
002 http://www.megaupload.com/?d=49ZUO8ZV
003 http://www.megaupload.com/?d=XAOOIGPR
Tập 38 ( 3 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=8NT8HJ4I
002 http://www.megaupload.com/?d=850XF5CW
003 http://www.megaupload.com/?d=M1ZT73QB
Tập 39 ( 3 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=OIZ6RPEX
002 http://www.megaupload.com/?d=JB02SGE5
003 http://www.megaupload.com/?d=T5ZLNEMA
Tập 40 ( 3 Links )
001 http://www.megaupload.com/?d=3I05J7ZQ
002 http://www.megaupload.com/?d=YLFARLII
003 http://www.megaupload.com/?d=9IIDGXA0
ENDvivianvivinguyen
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=1178

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét